Türkçe

EGR Çözümleri

EGR Çözümleri

EGR çözümü ile motor ömrünü uzatabilme imkanını sağlıyoruz.

egr_cozumleri_divider_1000

EGR Çözümleri

İngilizce olarak “Exhaust Gas Recirculation” şeklindedir ve açılımın Türkçe karşılığı ise “Egzoz Gazları Devridaimi”olarak tercüme edilebilir.

Bu valfin amacı ise silindirler içerisinden atılan egzoz gazlarının %6-%10 civarındaki miktarını emme manifoldu üzerinden temiz hava ile karışarak silindirler içerisine tekrar geri dönmesini sağlamaktır. Egzoz gazlarının ne miktarda kullanılacağına ise motor beyni karar verir. Günümüzde genellikle elektronik kontrollü EGR valfleri kullanılmaktadır.

Egr sisteminin tekrar devreye girmesi için yanmanın iyileşmesi gerekmektir. Bunun içinde yanma odasında fazla miktarda oksijen bulunması gerekir. Hem benzinli hem de dizel araçlarda kullanılan egr sistemi; emilen hava miktarına, emilen havanın sıcaklığına ve motor devri gibi değişkenler bağlıdır. Aslında EGR’nin amacı tam yanmayı sağlamaktan çok, yanma odasına egzoz gazlarının bir kısmını geri göndererek yanma verimini bir miktar düşürerek egzoz gazlarında NOx oranını düşürmektir. Yani aslında yanma kalitesini arttırmaz, azaltır.

Egr zaten tam gazda devre dışı kalan bir sistem olduğu için motorun maksimum gücünde bir artış sağlamaz. Sadece kısmi yük (mesela sabit hızda uzun yol gibi) durumlarda yanma verimini arttırdığı için bir güç artışı olmuş gibi gözükebilir.

Egr Sistemi Arızalanırsa:

  • Araç motoru sarsıntılı çalışır veya çalışmaz
  • Aracın çekiş gücü düşer
  • Yakıt tüketimi artar
  • Araç teklemeye başlar
  • Arıza lambası yanar

Yakıt , oksijen ve yanma ürünlerine eklenen egzoz gazı, silindir içeriğinin özgül ısı kapasitesini arttırır , bu da adyabatik alev sıcaklığını düşürür.

 

Tipik bir otomotiv kıvılcım ateşlemeli (SI) motorda, egzoz gazının %5 ila %15’i tekrar EGR olarak girişe yönlendirilir. Maksimum miktar, karışımın yanma olayı sırasında sürekli bir alev cephesini sürdürme ihtiyacı ile sınırlıdır. Kötü kurulmuş uygulamalarda aşırı EGR yanlış ateşleme ve kısmi yanıklara neden olabilir. EGR ölçülebilir derecede yanmayı yavaşlasa da, bu kıvılcım zamanlamasını ilerleterek büyük ölçüde telafi edilebilir. Motor verimliliği üzerinde EGR etkisi büyük ölçüde belirli motor tasarımı bağlıdır ve verimlilik arasında bir uzlaşmaya bazen yol açar (NOx emisyonları). Düzgün çalışan bir EGR, teorik olarak benzinli motorların verimliliğini çeşitli mekanizmalar yoluyla artırabilir.EGR sistemi egzoz gazlarının bir bölümünü devridaim ettiğinden, valf zamanla düzgün çalışmasını önleyen karbon birikintileri ile tıkanabilir. Tıkalı EGR vanaları bazen temizlenebilir, ancak vana arızalıysa değiştirilmesi gerekir.

Dizel motorlarda:

Modern dizel motorlarda , EGR gazı, daha büyük bir devridaim gazı kütlesinin girmesini sağlamak için bir ısı eşanjörü ile soğutulur. Kıvılcımla ateşlemeli motorların aksine, dizel motorları bitişik bir alev ön cephesi ihtiyacı ile sınırlı değildir.

Dizel motorlar kontrolsüz olduğundan EGR, SI motorları için kayıpları azaltmaz. Egzoz gazı - büyük ölçüde azot, karbondioksit ve su buharı - havadan daha yüksek bir özgül ısıya sahiptir, bu nedenle hala en yüksek yanma sıcaklıklarını düşürmeye hizmet eder. Bununla birlikte, bir dizele EGR eklenmesi, güç darbesinde yanma gazlarının özgül ısı oranını azaltır. Bu, piston tarafından çıkarılabilecek güç miktarını azaltır. EGR ayrıca güç darbesinde yakılan yakıt miktarını azaltma eğilimindedir. Bu, EGR’deki bir artışa karşılık gelen partikül emisyonlarındaki artışla belirgindir.

Güç darbesinde yanmayan partikül madde (çoğunlukla karbon) enerji israfıdır. Partikül madde (PM) ile ilgili daha katı düzenlemeler, EGR’nin yol açtığı PM emisyon artışlarını telafi etmek için ilave emisyon kontrolleri yapılmasını gerektirmektedir. En yaygın olanı egzoz sistemindeki egzozu temizleyen ancak oluşan geri basınç nedeniyle yakıt verimliliğinde sürekli küçük bir azalmaya neden olan dizel partikül filtresidir (DPF). Azot oksit bileşeni NOx emisyonlar, normal çalışma sıcaklıklarında DPF’e yakalanan kurumun birincil oksitleyicisidir. Bu süreç pasif yenilenme olarak bilinir. Artan EGR oranları, pasif rejenerasyonun DPF’deki PM yükünü yönetmede daha az etkili olmasına neden olur. Bu, DPF’den egzoz gazı sıcaklıklarını PM’nin egzozdaki kalıntı oksijen tarafından hızla yakıldığı noktaya önemli ölçüde arttırmak için oksidasyon katalizöründe dizel yakıt yakarak DPF’nin periyodik aktif rejenerasyonunu gerektirir.

Garaj merkezlerimizde EGR arızasına itina ile müşterinin istediği seçeneklerde çözüm üretilmektedir.

nitroInstaImg

Son Gönderilerimiz