Deutsch
Suchen
Zurück zu allen Blogbeiträgen

Mercedes Arıza Kodları ve Açıklamaları

Mercedes Arıza Kodları ve Açıklamaları

Mercedes Arıza Kodları Ve Açıklamaları

Günümüz de üretilen araçlar elektronik sistemle donatılmıştır. Bu sistemlerin başında da ECU (Electronic Control Unit) gelmektedir.

Motor beyni olarak da adlandıra bileceğimiz ECU motor üzerinde bulunan Enjektörler, Krank mili konum sensörü, Kam mili konum sensörü, Egzoz gazı devir daim(EGR) valfi konum sensörü, Kütlesel hava debisi (MAF) sensörü, Turbo şarj (TC) basınç sensörü gibi birçok sensörden gelen CANLİNE sinyallerini hafızasında tutarak motorun düzenli çalışmasını sağlayan mikro işlemcili bir Bilgisayardır diyebiliriz.

ECU sensörlerden gelen en ufak bir düzensiz sinyali hata olarak algılar ve bunu hafızasına kaydeder siz bunu aracın gösterge panelinde ikaz ışığı olara görürsünüz fakat detaylarını görmeniz için uygun olan Arıza Tespit Cihazı araca bağlamanız gerekmektedir. Bu durum Mercedes araçlar içinde geçerlidir.

2009 yılında Nitro Bilişim ismiyle başlayan yolculuğumuzun 11. yılında Otomotiv test ekipmanlarının ithalat ihracat, satış ve satış sonrası Teknik servis hizmetlerini verdiğimiz 11 yılın üstüne ürün gamında değişikliklere giderek farklı hedef kitlelere ulaşma şansına sahip olduk.

Ürün portföyümüz ile birlikte günümüzde Almanya’dan Launch, Çin’den Autel, İtalya’dan Magicmotorsport, İngiltere’den Autodata gibi uluslararası şirketlerin resmi satış distribütörlüğünü üstlenen Nitro Bilişim, 2018 yılı itibari ile Nitro Mekatronik Bilişim Ltd Şti. Ünvanı ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Mecedes marka aracınız arıza yaptığında aracınızın OBDII bağlantı soketinden Mercedes Arıza Tespit Cihazı bağladığınızda karşınıza çıkabilecek arıza kodları aşağıdaki vereceğim tablodaki gibi olacaktır.
Bu tabloda Mercedes arıza kodlarını ve açıklamalarını detaylı şekilde görebilirsiniz.

Mercedes Arıza Kodları:

100CAN-H link to FR/CPC faultyFR/CPC’ e giden CAN-H Bağlantısı bozuk
100CAN-H link to ADM faultyADM’ e giden CAN-H Bağlantısı bozuk
101CAN-L link to FR/CPC faultyFR/CPC’ e giden CAN-L Bağlantısı bozuk
101CAN-L link to ADM faultyADM’ e giden CAN-L Bağlantısı bozuk
102Data from control unit FR/CPC faultyFR/CPC Kumanda cihazı verileri hatalı
102Data from control unit ADM faultyADM Kumanda cihazı verileri hatalı
104CAN link to FR/CPC faultyFR/CPC’ e giden CAN Bağlantısı bozuk
104CAN link to ADM faultyADM’ e giden CAN Bağlantısı bozuk
149CAN parameterizing errorCAN Parametreleme hatası
204Malfunction of high speed CAN bus to SCR frame module on Euro-4/5 engineEuro 4/5 motorda SCR şasi modülüne giden yüksek hızlı CAN Busta fonksiyon arızası
308Crankshaft position sensor Short circuit to groundŞasiye kısa devre Krank mili konum sensörü
309Crankshaft position sensor Open circuit, Short circuit to positiveKopukluk, Artı kutba kısa devre Krank mili konum sensörü
310Crankshaft position sensor, signal too lowKrank mili konum sensörü, sinyal çok az.
311Crankshaft position sensor, assignment of crankshaft and camshaft signal is errored.Krank mili konum sensörü, Krank mili ve eksantrik mili sinyalinin ilişkilendirilmesi hatalıdır.
312Crankshaft position sensor, no signalKrank mili konum sensörü, sinyal yok
313Crankshaft position sensor has incorrect polarity.Krank mili konum sensörü yanlış kutuplanmış.
408Camshaft position sensor has Short circuit to ground.Eksantrik mili konum sensöründe Şasiye kısa devre var.
409Camshaft position sensor has Open circuit or Short circuit to positive.Eksantrik mili konum sensöründe Kopukluk veya Artı kutba kısa devre var.
412Camshaft position sensor, no signalEksantrik mili konum sensörü, sinyal yok
413Camshaft position sensor incorrect polarityEksantrik mili konum sensörü, kutupları yanlış bağlanmış
530Control unit MR engine control detects too high engine speed.MR Motor kumandası Kumanda cihazı aşırı yüksek devir sayısı algılıyor.
612No signal ‘Fan speed’.‘Vantilatör devir sayısı’ sinyali yok.
631The fan rpm is too low.Fan devir sayısı çok düşük.
722Temperature downstream of catalytic converter is too high.Katalizatör çıkışındaki sıcaklık çok yüksek.
782Catalytic converter is not present.Katalizatör mevcut değil.
788Temperature upstream of catalytic converter is too high (threshold 1 exceeded).Katalizatör girişindeki sıcaklık çok yüksek (eşik 1 aşılmış).
789Temperature upstream of catalytic converter is too high (threshold 2 exceeded).Katalizatör girişindeki sıcaklık çok yüksek (eşik 2 aşılmış).
797Temperature upstream of catalytic converter is too high (reduced engine output).Katalizatör girişindeki sıcaklık çok yüksek (motor gücü azaltılmış).
815Temperature sensor upstream of catalytic converter has Short circuit to positive,Open circuit.Katalizatör girişindeki sıcaklık sensöründe Artı kutba kısa devre,Kopukluk var.
816Temperature sensor upstream of catalytic converter has Short circuit to ground.Katalizatör girişindeki sıcaklık sensöründe Şasiye kısa devre var.
915Temperature sensor downstream of catalytic converter has Short circuit to positive, Open circuit.Katalizatör çıkışındaki sıcaklık sensöründe Artı kutba kısa devre, Kopukluk var.
916Temperature sensor downstream of catalytic converter has Short circuit to ground.Katalizatör çıkışındaki sıcaklık sensöründe Şasiye kısa devre var.
1015Oil temperature sensor has gone above measuring range (Open circuit, Short circuit to positive).Yağ sıcaklığı sensörü ölçme aralığını aşmış (Kopukluk,Artı kutba kısa devre).
1016Oil temperature sensor has gone below measuring range (Short circuit to ground).Yağ sıcaklığı sensörü ölçme aralığının altına inmiş (Şasiye kısa devre).
1115Fuel temperature sensor, above measuring range ( Open circuit Short circuit to positive)Yakıt sıcaklık sensörü, ölçüm aralığı aşılmış (Kopukluk Artı kutba kısa devre)
1116Fuel temperature sensor, below measuring range ( Short circuit to ground)Yakıt sıcaklık sensörü, ölçüm aralığının altına inilmiş (Şasiye kısa devre)
1215‘Charge pressure and charge air temperature’ combination sensor: temperature sensor, above measured range (Open circuit Short circuit to positive)‘Turboşarj basıncı ve şarj havası sıcaklığı’ kombine sensörü: Sıcaklık sensörü, ölçme bölgesi aşılmış (Kopukluk Artı kutba kısa devre)
1216‘Charge pressure and charge air temperature’ combination sensor: temperature sensor, below measured range (Short circuit to ground)’Turboşarj basıncı ve şarj havası sıcaklığı’ kombine sensörü : Sıcaklık sensörü, ölçme bölgesinin altına düşülmüş (Şasiye kısa devre)
1315Atmospheric pressure sensor, above measuring range ( Open circuit Short circuit to positive)Atmosferik basınç sensörü, ölçüm aralığı aşılmaz (Kopukluk Artı kutba kısa devre)
1316Atmospheric pressure sensor, below measuring range ( Short circuit to ground)Atmosferik basınç sensörü, ölçüm aralığının altına inilmiş (Şasiye kısa devre) (%1%)
1415‘Charge pressure and charge air temperature’ combination sensor: pressure sensor, above measured range (Open circuit Short circuit to positive)’Turboşarj basıncı ve şarj havası sıcaklığı’ kombine sensörü : Basınç sensörü, ölçme bölgesi aşılmış (Kopukluk Artı kutba kısa devre)
1416‘Charge pressure and charge air temperature’ combination sensor: pressure sensor, below measured range (Short circuit to ground)’Turboşarj basıncı ve şarj havası sıcaklığı’ kombine sensörü : Basınç sensörü, ölçme bölgesinin altına düşülmüş (Şasiye kısa devre)
1417‘Charge pressure and charge air temperature’ combination sensor: pressure sensor, measured value implausible’Turboşarj basıncı ve şarj havası sıcaklığı’ kombine sensörü : Basınç sensörü ölçüm değeri mantıksız
1515Coolant temperature sensor, above measuring range ( Open circuit Short circuit to positive)Soğutma maddesi – sıcaklık sensörü, ölçüm aralığı aşılmış (Kopukluk Artı kutba kısa devre)
1516Coolant temperature sensor, below measuring range ( Short circuit to ground)Soğutma maddesi – sıcaklık sensörü, ölçüm aralığının altına inilmiş (Şasiye kısa devre)
1615Oil pressure sensor, above measuring range ( Open circuit Short circuit to positive)Yağ basınç sensörü, ölçüm aralığı aşılmış (Kopukluk Artı kutba kısa devre)
1616Oil pressure sensor, measuring range not reached (Short circuit to ground)Yağ basıncı sensörü, ölçme aralığının altına inilmiş (Şasiye kısa devre)
1617Oil pressure sensor, measured value implausibleYağ basınç sensörü, ölçüm değeri mantıksız
1715Combined input (Pin 28):Measuring range exceededKombi girişi (pin 28):Ölçü aralığı aşılmış
1716Combined input (Pin 28):Readout below rangeKombi girişi (pin 28):Ölçme bölgesinin altına inilmiş
1717Combined input (Pin 28):Signal implausibleKombi girişi (pin 28):Sinyal uygunsuz.
1818Boost circuit faultyTurboşarj devresi arızalı
1820Boost pressure too highTurboşarj basıncı aşırı yüksek
1822Boost air temperature exceededTurboşarj havası sıcaklığı aşılmış
1873Turbocharger-Vehicle speed has synchronization fault.Turboşarj-Hızda senkronizasyon hatası var.
1874Manipulated variable deviation of boost pressure control is too great.Turboşarj basınç kumandasının kumanda değişkeni sapması çok fazla.
1875Charge pressure deviation is too large.Turboşarj basıncı sapması çok fazla.
1876The charge pressure for braking operation is not reached.Frenleme için gerekli doldurma basıncına ulaşılamıyor.
1878Boost circuit faultyTurboşarj devresi arızalı
1917Measured value of fuel pressure sensor is implausible.Yakıt basıncı sensörünün ölçüm değeri mantıksız.
2017Measured value of oil pressure sensor is implausible.Yağ basıncı sensörünün ölçüm değeri mantıksız.
2020Oil pressure is too low.Yağ basıncı çok düşük.
2021Oil pressure is too low.Yağ basıncı çok düşük.
2026The engine oil level is too high or too low.Motor yağ dolum seviyesi çok fazla veya çok düşüktür.
2122Coolant temperature is too high.Soğutma maddesi sıcaklığı aşırı yüksek.
2219Terminal 15 of control unit MR or FR/CPC has Open circuit.MR veya FR/CPC kumanda cihazına ait 15 klemenste Kopukluk var.
2219Terminal 15 of control unit MR or ADM has Open circuit.MR veya ADM kumanda cihazına ait 15 klemenste Kopukluk var.
2319Terminal 50 of control unit MR or FR/CPC has Open circuit.MR veya FR/CPC kumanda cihazına ait 50 klemenste Kopukluk var.
2319Terminal 50 of control unit MR or ADM has Open circuit.MR veya ADM kumanda cihazına ait 50 klemenste Kopukluk var.
2415The differential fuel pressure sensor has Open circuit.Yakıt fark basıncı sensöründe Kopukluk var.
2416The differential fuel pressure sensor has Short circuit to positive,Short circuit to ground.Yakıt fark basıncı sensöründe Artı kutba kısa devre,Şasiye kısa devre var.
2460System-VoltageSistem-Gerilim
2461The reference voltage of the sensors is not available.Sensörlerin referans gerilimi yok.
2462Internal control module errorDahili kumanda cihazı hatası
2463Control unit EEPROM errorKumanda cihazı EEPROM hatası
2464Error message of control module softwareKumanda cihazları yazılımı hata bildirimi
2465Control unit fault, internal temperature sensorKumanda cihazı arızası, dahili sıcaklık sensörü
2466Component ‘Intake air temperature (raw value)’ is transmitting a faulty signal.‘Emiş havası sıcaklığı (kaba değer)’ elemanı hatalı bir sinyal gönderiyor.
2467Component ‘Crankshaft sensor’ is transmitting a faulty signal.‘Krank mili sensörü’ elemanı hatalı bir sinyal gönderiyor.
2468CAN high signal of system CAN busFAULTYSistem CAN bus’unun CAN yüksek sinyaliHATALI
2469Injector fault cylinder 1Silindir 1′ de enjektör arızası
2470Injector fault cylinder 2Silindir 2′ de enjektör arızası
2471Injector fault cylinder 3Silindir 3′ de enjektör arızası
2472Injector fault cylinder 4Silindir 4′ de enjektör arızası
2473Injector fault cylinder 5Silindir 5′ de enjektör arızası
2474Injector fault cylinder 6Silindir 6′ de enjektör arızası
2475Component Low-pressure sensor is faulty.Alçak basınç sensörü Parçası arızalıdır.
2476Component Injector monitor module is faulty.Enjektör gözetim elemanı Parçası arızalıdır.
2477A leak (gross leak) was detected in the natural gas system on the low-pressure side.Doğal gaz sistemi alçak basınç devresinde bir kaçak (fazla miktarda kaçak) algılandı.
2478A leak (gross leak) was detected in the natural gas system on the high-pressure side.Doğal gaz sistemi yüksek basınç devresinde bir kaçak (fazla miktarda kaçak) algılandı.
2479Fuel pressure sensor signal implausibleYakıt basınç sensörü sinyali mantıksız
2480Component ‘Safety valve’ is transmitting a faulty signal.(Natural gas)‘Emniyet valfi’ elemanı hatalı bir sinyal gönderiyor.(Doğalgaz)
2481There is an internal electrical fault in the component ‘Throttle valve output stage’.‘Kısma klapaların son kademesi’ yapı elemanında dahili bir elektrik arızası var.
2482The throttle valve actuator has a malfunction.Gaz kelebeği kumanda elemanında fonksiyon arızası var.
2483Fault in communication with component Constant control of coolant temperature.Soğutma maddesi sıcaklığı sabit tutma kumandası Kumanda cihazı ile iletişim arızalandı.
2484Component ‘Outside air temperature sensor’ delivers erratic values.‘Dış hava sıcaklığı sensörü’ yapı elemanı düzensiz değerler gönderiyor.
2485Component Charge air pressure sensor is faulty.Turboşarj hava basıncı sensörü Parçası arızalıdır.
2486The air pressure sensor has a malfunction.Hava basıncı sensöründe fonksiyon arızası var.
2487Measured value of fuel pressure sensor is implausible.Yakıt basıncı sensörünün ölçüm değeri mantıksız.
2488Increased leakage was detected at component ‘Y107/2 (Safety shutoff valve)’.‘Y107/2 (Güvenli kesme valfi)’ yapı elemanında fazla miktarda kaçak algılandı.
2489Component ‘Fuel level sensor’ delivers no signal or an implausible signal.Yakıt deposu sensörü Elemanı herhangi bir sinyal vermiyor veya mantıksız bir sinyal veriyor.
2490Fault in system FuelYakıt sistemde arıza
2491Leakage in fuel systemYakıt sisteminde kaçak
2492Reserved(1)Rezerve edilmiş(1)
2493Component Fuel injector has an open circuit in the wiring.Yakıt enjektörü yapı parçasında hat kopukluğu var.
2494Reserved(2)Rezerve edilmiş(2)
2495Reserved(3)Rezerve edilmiş(3)
2496Reserved(4)Rezerve edilmiş(4)
2497Component Oxygen sensor is sporadically faulty.Lambda sondası Parçası zaman zaman arızalanıyor.
2498Heating current of O2 sensor(Output reduced)Lambda sondası ısıtma akımı(Güç az)
2499Internal fault in component Oxygen sensor:Lambda sondası elemanında dahili arıza
2509Cable to oil level sensor has Open circuit.Yağ seviye sensörüne giden hatta Kopukluk var.
2515Oil level sensor Short circuit to positive, measuring range exceededYağ seviyesi sensörü Artı kutba kısa devre, ölçme aralığının üzerine çıkılmış
2516Oil level sensor: below measured rangeYağ seviye sensörü: ölçme aralığının altına inilmiş
2517Oil level sensor , readout implausibleyağ seviyesi sensörü, ölçüm değeri mantıksız
2612The turbocharger rpm sensor has Open circuit,Short circuit to positive,Short circuit to ground.Turboşarjın devir sayısı sensöründe Kopukluk,Artı kutba kısa devre,Şasiye kısa devre var.
2615The turbocharger rpm sensor has Short circuit to positive, Open circuit.Turboşarjın devir sayısı sensöründe Artı kutba kısa devre, Kopukluk var.
2616The turbocharger rpm sensor has Short circuit to ground.Turboşarjın devir sayısı sensöründe Şasiye kısa devre var.
2712The rpm signal from the alternator is missing (timeout).Alternatörden devir sayısı sinyali yok (kumanda arası (timeout)).
2804The NOx sensor has a communication fault.NOx sensöründe iletişim arızası var.
2815The NOx sensor has Short circuit to positive,Open circuit.NOx sensöründe Artı kutba kısa devre,Kopukluk var.
2816The NOx sensor has Short circuit to ground.NOx sensöründe Şasiye kısa devre var.
2971Excessive nitrogen oxide emission (threshold 1 exceeded)Aşırı yüksek azot oksit emisyonu (1 eşiği aşılmış)
2972Excessive nitrogen oxide emission (threshold 2 exceeded)Aşırı yüksek azot oksit emisyonu (2 eşiği aşılmış)
3015Fuel pressure sensor, above measuring range ( Open circuit Short circuit to positive)Yakıt basınç sensörü, ölçüm aralığı aşılmış (Kopukluk Artı kutba kısa devre)
3016Fuel pressure sensor, below measuring range ( Short circuit to ground)Yakıt basınç sensörü, ölçüm aralığının altına inilmiş (Şasiye kısa devre)
3115Charge air temperature sensor 2 has Open circuit.Turboşarj hava sıcaklığı sensörü 2’de Kopukluk var.
3116Charge air temperature sensor 2 has Short circuit.Turboşarj hava sıcaklığı sensörü 2’de Kısa devre var.
3215Exhaust gas recirculation temperature sensor has Open circuit.Egzoz gazı geri iletimi sıcaklık sensöründe Kopukluk var.
3216Exhaust gas recirculation temperature sensor has Short circuit.Egzoz gazı geri iletimi sıcaklık sensöründe Kısa devre var.
3332Exhaust gas recirculation temperature is outside the specified value range.Egzoz gazı geri iletimi sıcaklığı, olması gereken değer aralığının dışında.
3415Air humidity sensor has Short circuit to positive, Open circuit.Hava rutubeti sensöründe Artı kutba kısa devre, Kopukluk var.
3416Air humidity sensor has Short circuit to ground.Hava rutubeti sensöründe Şasiye kısa devre var.
3515Air temperature sensor has Short circuit to positive,Open circuit.Hava sıcaklığı sensöründe Artı kutba kısa devre,Kopukluk var.
3516Air temperature sensor has Short circuit to ground.Hava sıcaklığı sensöründe Şasiye kısa devre var.
3604CAN message ‘Air temperature’ is missing.‘Hava ısısı’ CAN mesajı eksik.
3617Measurement value from ambient air temperature sensor is implausible.Çevre havası sıcaklığı sensörünün ölçüm değeri mantıksız.
3706The SCR compressed air switching valve has Short circuit to ground.SCR basınçlı hava kumanda valfinde Şasiye kısa devre var.
3707The SCR compressed air switching valve has Short circuit to positive.SCR basınçlı hava kumanda valfinde Artı kutba kısa devre var.
3709The SCR compressed air switching valve has Open circuit.SCR basınçlı hava kumanda valfinde Kopukluk var.
3817Measured values of temperature sensors at catalytic converter are implausible.Katalizatördeki sıcaklık sensörlerinin ölçüm değerleri mantıksız.
3906AdBlue pump has Short circuit to ground.AdBlue pompasında Şasiye kısa devre var.
3907AdBlue pump has Short circuit to positive.AdBlue pompasında Artı kutba kısa devre var.
3909AdBlue pump has Open circuit.AdBlue pompasında Kopukluk var.
4024Internal fault in control unitKumanda cihazında dahili arıza
4034Internal fault in control unitKumanda cihazında dahili arıza
4035Internal fault in control unitKumanda cihazında dahili arıza
4036Internal fault in control unitKumanda cihazında dahili arıza
4037Internal fault in control unitKumanda cihazında dahili arıza
4038Internal fault in control unitKumanda cihazında dahili arıza
4039Starter actuation (output stage) faultyMarş motoru kumandası (son aşama) bozuk
4040Internal fault in control unitKumanda cihazında dahili arıza
4041Internal fault in control unitKumanda cihazında dahili arıza
4047Internal fault in control unitKumanda cihazında dahili arıza
4048Internal fault in control unitKumanda cihazında dahili arıza
4049Invalid parameterization for proportioning valvesOransal vanalar için geçersiz parametreleme
4050Internal fault in control unitKumanda cihazında dahili arıza
4051Internal fault in control unitKumanda cihazında dahili arıza
4052Internal fault in control unitKumanda cihazında dahili arıza
4053Internal fault in control unitKumanda cihazında dahili arıza
4054Internal fault in control unitKumanda cihazında dahili arıza
4056Internal fault in control unitKumanda cihazında dahili arıza
4058The data record in control module MR engine control has been manipulated.MR Motor kumandası kumanda cihazındaki dijital veri cümlesi ile oynanmış.
4092Internal fault in control unitKumanda cihazında dahili arıza
4149Engine brake is incorrectly parameterized.Motor freni yanlış parametrelenmiş.
4200Proportioning valve 5 has Short circuit to positive.5 oransal valfinde Artı kutba kısa devre var.
4201Proportioning valve 5 has Short circuit to ground.5 oransal valfinde Şasiye kısa devre var.
4202Proportioning valve 7 has Short circuit to ground.7 oransal valfinde Şasiye kısa devre var.
4203Proportioning valve 7 has Open circuit.7 oransal valfinde Kopukluk var.
4204Proportioning valve 7 has Short circuit to positive.7 oransal valfinde Artı kutba kısa devre var.
4205The position sensor of the throttle valve has Short circuit to positive,Open circuit.Gaz kelebeği konum sensöründe Artı kutba kısa devre,Kopukluk var.
4206The position sensor of the throttle valve has Short circuit to ground.Gaz kelebeği konum sensöründe Şasiye kısa devre var.
4207The temperature sensor upstream of the diesel oxidation catalytic converter has Short circuit to positive,Open circuit.Dizel oksidasyon katalizatörü girişindeki sıcaklık sensöründe Artı kutba kısa devre,Kopukluk var.
4208The temperature sensor upstream of the diesel oxidation catalytic converter has Short circuit to ground.Dizel oksidasyon katalizatörü girişindeki sıcaklık sensöründe Şasiye kısa devre var.
4209The temperature sensor downstream of the diesel oxidation catalytic converter has Short circuit to positive,Open circuit.Dizel oksidasyon katalizatörü çıkışındaki sıcaklık sensöründe Artı kutba kısa devre,Kopukluk var.
4210The temperature sensor downstream of the diesel oxidation catalytic converter has Short circuit to ground.Dizel oksidasyon katalizatörü çıkışındaki sıcaklık sensöründe Şasiye kısa devre var.
4211The differential pressure sensor upstream of the diesel particulate filter has Short circuit to positive,Open circuit.Dizel partikül filtresi girişindeki fark basıncı sensöründe Artı kutba kısa devre,Kopukluk var.
4212The differential pressure sensor upstream of the diesel particulate filter has Short circuit to ground.Dizel partikül filtresi girişindeki fark basıncı sensöründe Şasiye kısa devre var.
4213The differential pressure sensor downstream of the diesel particulate filter has Short circuit to positive,Open circuit.Dizel partikül filtresi çıkışındaki fark basıncı sensöründe Artı kutba kısa devre,Kopukluk var.
4214The differential pressure sensor downstream of the diesel particulate filter has Short circuit to ground.Dizel partikül filtresi çıkışındaki fark basıncı sensöründe Şasiye kısa devre var.
4215The pressure differential in the diesel particulate filter is too high.Dizel partikül filtresindeki fark basıncı çok yüksek.
4217The control deviation of the throttle valve is too high.Gaz kelebeğinin kumanda sapması çok yüksek.
4218The throttle valve reference cycle failed.Kısma klapesi referans hareketi olmadı.
4219The diffusor in the AdBlue metering unit is clogged.AdBlue dozaj ünitesindeki difüzör tıkalı.
4221The diffusor heater has Open circuit.Difüzör ısıtıcısında Kopukluk var.
4222The diffusor heater has Short circuit to ground.Difüzör ısıtıcısında Şasiye kısa devre var.
4223The diffusor heater has Short circuit to positive.Difüzör ısıtıcısında Artı kutba kısa devre var.
4224Internal fault in control unitKumanda cihazında dahili arıza
4225The proportioning valve bank 1 has Short circuit to positive.1 oransal vana bankında Artı kutba kısa devre var.
4226The proportioning valve bank 1 has Short circuit to ground.1 oransal vana bankında Şasiye kısa devre var.
4227Internal control module errorDahili kumanda cihazı hatası
4228No SCRT® system is installed.SCRT® sistemi mevcut değil
4229The measurement value(s) from the SCRT® temperature sensors (pair A) is/are implausible.SCRT® sıcaklık sensörlerinin ölçüm değeri veya değerleri ( A çifti) mantıksız.
4230The measurement value(s) from the SCRT® temperature sensors (pair B) is/are implausible.SCRT® sıcaklık sensörlerinin ölçüm değeri veya değerleri ( B çifti) mantıksız.
4231No diesel particulate filter is installed.Bir dizel partikül filtresi takılmamış.
4232The measurement value of the differential pressure sensor upstream of the diesel particulate filter is implausible.Dizel partikül filtresi girişindeki fark basıncı sensörünün ölçüm değeri mantıksız.
4233The measurement value of the differential pressure sensor downstream of the diesel particulate filter is implausible.Dizel partikül filtresi çıkışındaki fark basıncı sensörünün ölçüm değeri mantıksız.
4234Excessive nitrogen oxide emission due to unknown cause (threshold 2 exceeded)Bilinmeyen bir nedenle aşırı yüksek azot oksit emisyonu (2 eşiği aşılmış)
4235Excessive nitrogen oxide emission due to low quality AdBlueDüşük AdBlue kalitesinden dolayı aşırı yüksek azot oksit emisyonu
4236Excessive nitrogen oxide emission due to insufficient AdBlue dosageAdBlue dozajlamasının az olması dolayısıyla aşırı yüksek azot oksit emisyonu
4237The measurement value of the NOx sensor is implausible.NOx sensörünün ölçüm değeri mantıksız.
4238The temperature in the diesel particulate filter is too low.Dizel partikül filtresindeki sıcaklık çok düşük.
4239Sensor bank 1 in control unit MR has a short circuit.Kumanda kutusundaki MR sensör sırasının 1 kısa devresi var.
4240Sensor bank 2 in control unit MR has a short circuit.Kumanda kutusundaki MR sensör sırasının 2 kısa devresi var.
4242Sensor bank 2 in SCR frame module has a short circuit.SCR şasi modülündeki sensör sırasının 2 kısa devresi var.
4243Sensor bank 3 in SCR frame module has a short circuit.SCR şasi modülündeki sensör sırasının 3 kısa devresi var.
4244FaultNOx sensorHataNOx Sensorü
4245Component ‘NOx sensor’ is defective.‘NOx Sensorü’ elemanı arızalı.
4246Excessive untreated nitrogen oxide emissionÇok yüksek azot oksit kaba emisyonu
4247Component ‘Catalytic converter’ is defective.‘Katalizatör’ elemanı arızalı.
4248Poor AdBlue quality or insufficient AdBlue dosageDüşük AdBlue kalitesi veya AdBlue düşük dozajı
4249Poor AdBlue quality, insufficient AdBlue dosage or defective SCR catalytic converterDüşük AdBlue kalitesi, AdBlue dozajının az olması veya arızalı SCR Katalizatörü
4250Water pump has Short circuit to ground.Su pompasında Şasiye kısa devre var.
4251Water pump has Open circuit.Su pompasında Kopukluk var.
4252Water pump has Short circuit to positive.Su pompasında Artı kutba kısa devre var.
4253The pressure in the reservoir bladder is outside permissible range.Hidrolik akümülatörün balonundaki basınç, izin verilen aralığın dışında.
4254General actuator error of continuously variable exhaust flap for diesel particulate filterDizel partikül filtresi için kademesiz egzoz klapesindeki genel kumanda elemanı hatası
4255Continuously variable exhaust flap for diesel particulate filter has Short circuit to ground.Dizel partikül filtresi için olan kademesiz egzoz klapesinde Şasiye kısa devre var.
4256Continuously variable exhaust flap for diesel particulate filter has Short circuit to positive.Dizel partikül filtresi için olan kademesiz egzoz klapesinde Artı kutba kısa devre var.
4257Continuously variable exhaust flap for diesel particulate filter has Open circuit.Dizel partikül filtresi için olan kademesiz egzoz klapesinde Kopukluk var.
4258Regeneration of diesel particulate filter not completed successfully.Dizel partikül filtresinin rejenerasyonu başarıyla yapılmadı.
4259Charge air pressure in throttle valve too low.Gaz kelebeğindeki şarj havası basıncı çok düşük.
4261System error at component Constant throttleSabit kısma regülatörü elemanında sistem arızası
4262Internal fault in control unitThe boot software of the software module is missing or faulty.Kumanda cihazında dahili arızaYazılım modülünün Boot yazılımı yok veya hatalı.
4415Temperature sensor T4 has Short circuit to positive or Short circuit to positive.Sıcaklık sensörü T4’de Artı kutba kısa devre veya Artı kutba kısa devre var.
4416Temperature sensor T4 has Short circuit to ground.T4 sıcaklık sensöründe Şasiye kısa devre var.
4422The temperature at temperature sensor T4 is too high.T4 sıcaklık sensöründeki sıcaklık çok yüksek
4600Control module SCR signals fault.Component AdBlue temperature sensor has Short circuit to ground.SCR Kumanda cihazı arıza bildiriyor.AdBlue-sıcaklık sensörü Parçasında Şasiye kısa devre var.
4601Control module SCR signals fault.Component AdBlue temperature sensor has Short circuit to positive,Open circuit.SCR Kumanda cihazı arıza bildiriyor.AdBlue-sıcaklık sensörü Parçasında Artı kutba kısa devre,Kopukluk var.
4602Control module SCR signals fault.Component AdBlue pressure sensor has Short circuit to ground.SCR Kumanda cihazı arıza bildiriyor.AdBlue-basınç sensörü Parçasında Şasiye kısa devre var.
4603Control module SCR signals fault.Component AdBlue pressure sensor has Short circuit to positive,Open circuit.SCR Kumanda cihazı arıza bildiriyor.AdBlue-basınç sensörü Parçasında Artı kutba kısa devre,Kopukluk var.
4604Control module SCR signals fault.The supply voltage of the sensors is too low (undervoltage).SCR Kumanda cihazı arıza bildiriyor.Sensörlerin besleme gerilimi çok düşük (gerilim düşüklüğü).
4605Control module SCR signals fault.The supply voltage of the sensors is too high (overvoltage).SCR Kumanda cihazı arıza bildiriyor.Sensörlerin besleme gerilimi çok yüksek (aşırı gerilim).
4606Control module SCR signals fault.The ground line of component AdBlue metering valve has Short circuit to ground.SCR Kumanda cihazı arıza bildiriyor.AdBlue-dozaj valfi elemanının şase hattında Şasiye kısa devre var.
4607Control module SCR signals fault.The ground line of component AdBlue metering valve has Short circuit to positive.SCR Kumanda cihazı arıza bildiriyor.AdBlue-dozaj valfi elemanının şase hattında Artı kutba kısa devre var.
4608Control module SCR signals fault.The ground line of component AdBlue metering valve has Open circuit.SCR Kumanda cihazı arıza bildiriyor.AdBlue-dozaj valfi elemanının şase hattında Kopukluk var.
4609Control module SCR signals fault.The ground line of the heater has Short circuit to ground.SCR Kumanda cihazı arıza bildiriyor.Isıtıcının şase hattı Şasiye kısa devre’i var.
4610Control module SCR signals fault.The ground line of the heater has Short circuit to positive.SCR Kumanda cihazı arıza bildiriyor.Isıtıcının şase hattı Artı kutba kısa devre’i var.
4611Control module SCR signals fault.The ground line of the heater has Open circuit.SCR Kumanda cihazı arıza bildiriyor.Isıtıcının şase hattı Kopukluk’i var.
4612Control module SCR signals fault.High-side output 1 has Short circuit to ground.SCR Kumanda cihazı arıza bildiriyor.1 HighSide-çıkışında Şasiye kısa devre var.
4613Control module SCR signals fault.High-side output 1 has Short circuit to positive.SCR Kumanda cihazı arıza bildiriyor.1 HighSide-çıkışında Artı kutba kısa devre var.
4614Control module SCR signals fault.High-side output 2 has Short circuit to ground.SCR Kumanda cihazı arıza bildiriyor.2 HighSide-çıkışında Şasiye kısa devre var.
4615Control module SCR signals fault.High-side output 2 has Short circuit to positive.SCR Kumanda cihazı arıza bildiriyor.2 HighSide-çıkışında Artı kutba kısa devre var.
4616Control module SCR signals fault.UndervoltageSCR Kumanda cihazı arıza bildiriyor.Gerilim düşüklüğü
4617Control module SCR signals fault.OvervoltageSCR Kumanda cihazı arıza bildiriyor.Aşırı gerilim
4618Control module SCR signals fault.The ground line of component AdBlue pump has Short circuit to ground.SCR Kumanda cihazı arıza bildiriyor.AdBlue-pompa elemanının şase hattında Şasiye kısa devre var.
4619Control module SCR signals fault.The ground line of component AdBlue pump has Short circuit to positive.SCR Kumanda cihazı arıza bildiriyor.AdBlue-pompa elemanının şase hattında Artı kutba kısa devre var.
4620Control module SCR signals fault.The ground line of component AdBlue pump has Open circuit.SCR Kumanda cihazı arıza bildiriyor.AdBlue-pompa elemanının şase hattında Kopukluk var.
4621Control module SCR signals fault.The contamination limit of the AdBlue® filter has almost been reached.SCR Kumanda cihazı arıza bildiriyor.AdBlue® Filtresinin kirlenme sınırına neredeyse ulaşıldı.
4622Control module SCR signals fault.The contamination limit of the AdBlue® filter has been exceeded.SCR Kumanda cihazı arıza bildiriyor.AdBlue® Filtresinin kirlenme sınırı aşıldı.
4623Control module SCR signals fault.The rpm of component ‘AdBlue pump’ is too high.SCR Kumanda cihazı arıza bildiriyor.’AdBlue-pompa’ yapı elemanı devir sayısı çok yüksek.
4624Control module SCR signals fault.The rpm of component ‘AdBlue pump’ is too low.SCR Kumanda cihazı arıza bildiriyor.’AdBlue-pompa’ yapı elemanı devir sayısı çok düşük.
4626Control module SCR signals fault.The rpm of component ‘AdBlue pump’ is implausible.SCR Kumanda cihazı arıza bildiriyor.’AdBlue-pompa’ yapı elemanı devir sayısı uymuyor.
4627Control module SCR signals fault.AdBlue pump jammedSCR Kumanda cihazı arıza bildiriyor.AdBlue pompası sıkışmış
4628Control module SCR signals fault.The rpm difference of the AdBlue® pump between low and high metering quantities is too small.SCR Kumanda cihazı arıza bildiriyor.Küçük ve büyük dozaj miktarı arasındaki AdBlue® pompasının devir sayısı farkı çok düşük.
4629Internal error in control unit SCRSCR kumanda cihazında dahili arıza
4630Internal error in control unit SCRSCR kumanda cihazında dahili arıza
4631Control module SCR signals fault.The bleed valve is defective.SCR Kumanda cihazı arıza bildiriyor.Hava tahliye valfı arızalı.
4632Control module SCR signals fault.Component AdBlue pump is defective.SCR Kumanda cihazı arıza bildiriyor.AdBlue-pompa Parçası arızalıdır.
4634Control module SCR signals fault.The data set is invalid.SCR Kumanda cihazı arıza bildiriyor.Veri seti geçersiz.
4635Control module SCR signals fault.The AdBlue® metering unit is defective.SCR Kumanda cihazı arıza bildiriyor.AdBlue® dozaj ünitesi arızalı.
4636Control module SCR signals fault.The AdBlue® supply unit is defective.SCR Kumanda cihazı arıza bildiriyor.AdBlue® besleme ünitesi arızalı.
4637Control module SCR signals fault.The rpm variation of the component ‘AdBlue pump’ is too great.SCR Kumanda cihazı arıza bildiriyor.’AdBlue-pompa’ yapı elemanın devir sayısı sallanması çok büyük.
4638The data set does not match the control unit version.Veri seti kumanda cihazları versiyonuna uymuyor.
4639SCR-LO:No communication is possible with control unit SCR.SCR-LO:SCR kumanda cihazı ile iletişim mümkün değil.
4640SCR-LO:The NOx sensor has a communication fault.SCR-LO:NOx sensöründe iletişim arızası var.
4641SCR-LO:Proportioning valve 7 has Open circuit.SCR-LO:7 oransal valfinde Kopukluk var.
4642SCR-LO:The ground line of component Proportional valve 7 has Short circuit to positive.SCR-LO:Oransal valf 7 elemanının şase hattında Artı kutba kısa devre var.
4643SCR-LO:The ground line of component Proportional valve 7 has Short circuit to ground.SCR-LO:Oransal valf 7 elemanının şase hattında Şasiye kısa devre var.
4644SCR-LO:Component Air humidity sensor has Short circuit to positive,Open circuit.SCR-LO:Hava rutubeti sensörü Parçasında Artı kutba kısa devre,Kopukluk var.
4645SCR-LO:Component Air humidity sensor has Short circuit to ground.SCR-LO:Hava rutubeti sensörü Parçasında Şasiye kısa devre var.
4646SCR-LO:Sensor ‘Intake air temperature’ has Short circuit to positive,Open circuit.SCR-LO:‘Emiş havası sıcaklığı’ sensöründe Artı kutba kısa devre,Kopukluk var.
4647SCR-LO:Sensor ‘Intake air temperature’ has Short circuit to ground.SCR-LO:‘Emiş havası sıcaklığı’ sensöründe Şasiye kısa devre var.
4648SCR-LO:The fill level sensor of the AdBlue tank indicates an excessively high value.SCR-LO:AdBlue deposunun dolum seviyesi sensörü çok yüksek bir değer gösteriyor.
4649SCR-LO:The fill level sensor of the AdBlue tank indicates an excessively low value.SCR-LO:AdBlue deposunun dolum seviyesi sensörü çok düşük bir değer gösteriyor.
4650SCR-LO:Temperature sensor of AdBlue tanks has Short circuit to positive,Open circuit.SCR-LO:AdBlue deposunun sıcaklık sensöründe Artı kutba kısa devre,Kopukluk var.
4651SCR-LO:Temperature sensor of AdBlue tanks has Short circuit to ground.SCR-LO:AdBlue deposunun sıcaklık sensöründe Şasiye kısa devre var.
4652SCR-LO:Temperature sensor upstream of catalytic converter has Short circuit to positive,Open circuit.SCR-LO:Katalizatör girişindeki sıcaklık sensöründe Artı kutba kısa devre,Kopukluk var.
4653SCR-LO:Temperature sensor upstream of catalytic converter has Short circuit to ground.SCR-LO:Katalizatör girişindeki sıcaklık sensöründe Şasiye kısa devre var.
4654SCR-LO:Temperature sensor downstream of catalytic converter has Short circuit to positive,Open circuit.SCR-LO:Katalizatör çıkışındaki sıcaklık sensöründe Artı kutba kısa devre,Kopukluk var.
4655SCR-LO:Temperature sensor downstream of catalytic converter has Short circuit to ground.SCR-LO:Katalizatör çıkışındaki sıcaklık sensöründe Şasiye kısa devre var.
4656SCR-LO:The contamination limit of the AdBlue® filter has almost been reached.SCR-LO:AdBlue® Filtresinin kirlenme sınırına neredeyse ulaşıldı.
4657SCR-LO:The contamination limit of the AdBlue® filter has been exceeded.SCR-LO:AdBlue® Filtresinin kirlenme sınırı aşıldı.
4805A unit pump of bank 1 has Short circuit to positive.Sıra 1′ deki enjektör pompalarından birinde Artı kutba kısa devre var.
4806The return of the unit pumps of bank 1 has Short circuit to ground.Sıra 1′ deki enjektör pompalarının dönüşünde Şasiye kısa devre var.
4905A unit pump of bank 2 has Short circuit to positive.Sıra 2′ deki enjektör pompalarından birinde Artı kutba kısa devre var.
4906The return of the unit pumps of bank 2 has Short circuit to ground.Sıra 2′ deki enjektör pompalarının dönüşünde Şasiye kısa devre var.
5026Unit pump for cylinder 1: valve no impact1 Silindir enjektör pompası: Sibop kapanmıyor
5027Unit pump for cylinder 1: Actuation fault1 Silindir enjektör pompası: kumanda hatası
5028Unit pump for cylinder 1: short circuitSilindir 1 için enjektör pompası: kısa devre
5126Unit pump for cylinder 2: valve no impact2 Silindir enjektör pompası: Sibop kapanmıyor
5127Unit pump for cylinder 2: Actuation fault2 Silindir enjektör pompası: kumanda hatası
5128Unit pump for cylinder 2: short circuitSilindir 2 için enjektör pompası: kısa devre
5226Unit pump for cylinder 3: valve no impact3 Silindir enjektör pompası: Sibop kapanmıyor
5227Unit pump for cylinder 3: Actuation fault3 Silindir enjektör pompası: kumanda hatası
5228Unit pump for cylinder 3: short circuitSilindir 3 için enjektör pompası: kısa devre
5326Unit pump for cylinder 4: valve no impact4 Silindir enjektör pompası: Sibop kapanmıyor
5327Unit pump for cylinder 4: Actuation fault4 Silindir enjektör pompası: kumanda hatası
5328Unit pump for cylinder 4: short circuitSilindir 4 için enjektör pompası: kısa devre
5426Unit pump for cylinder 5: valve no impact5 Silindir enjektör pompası: Sibop kapanmıyor
5427Unit pump for cylinder 5: Actuation fault5 Silindir enjektör pompası: kumanda hatası
5428Unit pump for cylinder 5: short circuitSilindir 5 için enjektör pompası: kısa devre
5526Unit pump for cylinder 6: valve no impact6 Silindir enjektör pompası: Sibop kapanmıyor
5527Unit pump for cylinder 6: Actuation fault6 Silindir enjektör pompası: kumanda hatası
5528Unit pump for cylinder 6: short circuitSilindir 6 için enjektör pompası: kısa devre
5626Unit pump for cylinder 7: valve no impact7 Silindir enjektör pompası: Sibop kapanmıyor
5627Unit pump for cylinder 7: Actuation fault7 Silindir enjektör pompası: kumanda hatası
5628Unit pump for cylinder 7: short circuitSilindir 7 için enjektör pompası: kısa devre
5726Unit pump for cylinder 8: valve no impact8 Silindir enjektör pompası: Sibop kapanmıyor
5727Unit pump for cylinder 8: Actuation fault8 Silindir enjektör pompası: kumanda hatası
5728Unit pump for cylinder 8: short circuitSilindir 8 için enjektör pompası: kısa devre
5806AdBlue line heater has Short circuit to ground.AdBlue hattının ısıtıcısında Şasiye kısa devre var.
5807AdBlue line heater has Short circuit to positive.AdBlue hattının ısıtıcısında Artı kutba kısa devre var.
5809AdBlue line heater has Open circuit.AdBlue hattının ısıtıcısında Kopukluk var.
5869AdBlue line heater is defective.AdBlue hattının ısıtıcısı arızalı.
5906Solenoid valve of AdBlue tank heater has Short circuit to ground.AdBlue depo ısıtıcısının manyetik valfinde Şasiye kısa devre var.
5907Solenoid valve of AdBlue tank heater has Short circuit to positive.AdBlue depo ısıtıcısının manyetik valfinde Artı kutba kısa devre var.
5909Solenoid valve of AdBlue tank heater has Open circuit.AdBlue depo ısıtıcısının manyetik valfinde Kopukluk var.
5969Heat valve of AdBlue tank is defective.AdBlue deposunun ısıtma valfi arızalı.
6015Fill level sensor of AdBlue tank has Short circuit to positive, Open circuit.AdBlue deposunun dolum seviyesi sensöründe Artı kutba kısa devre, Kopukluk var.
6016Fill level sensor of AdBlue tank has Short circuit to ground.AdBlue deposunun dolum seviyesi sensöründe Şasiye kısa devre var.
6029Fill level of AdBlue tank is too low.AdBlue deposunun dolum seviyesi çok düşük.
6115Temperature sensor of AdBlue tanks has Short circuit to positive, Open circuit.AdBlue deposunun sıcaklık sensöründe Artı kutba kısa devre, Kopukluk var.
6116Temperature sensor of AdBlue tanks has Short circuit to ground.AdBlue deposunun sıcaklık sensöründe Şasiye kısa devre var.
6169Sensor ‘Fill level/temperature of AdBlue tank’ is defective.’AdBlue deposunun dolum seviyesi/sıcaklık’ sensörü arızalı.
6293Internal error in the SCR frame moduleSCR şasi modülünde dahili arıza
6327Actuation of OBD lamp is faulty.OBD lambasının kumandası arızalı.
6409The heater flange has Open circuit.Isıtma flanşında Kopukluk var.
6432Fault at heater flangeIsıtma flanşında arıza
6506The diagnostic cable of the oil separator has Short circuit to ground.Yağ ayırıcının arıza teşhis hattında Şasiye kısa devre var.
6564The diagnostic cable of the oil separator has Open circuit or Short circuit to positive.Yağ ayırıcının arıza teşhis hattında Kopukluk veya Artı kutba kısa devre var.
6678The EGR valve is faulty.Egzoz geri iletim valfi arızalı.
6679Temperature difference between exhaust gas and coolant is implausible.Egzoz gazı ile soğutma maddesi arasındaki sıcaklık farkı mantıksız.
6720AdBlue pressure is too high.AdBlue basıncı çok yüksek.
6721AdBlue pressure is too low.AdBlue basıncı çok düşük.
6770AdBlue pressure drop is too low during run-on.Sonraki çalışmada AdBlue basıncının azalması çok az.
6777Power consumption of AdBlue pump is too high.AdBlue pompasının çektiği akım çok fazla.
6820SCR air pressure is too high.SCR-basınçlı hava çok yüksek.
6821SCR air pressure is too low.SCR-basınçlı hava çok düşük.
6883The air supply of the SCR compressed air system is faulty.SCR basınçlı hava sisteminin hava beslemesi arızalı.
6949Parameterizing errorParametreleme hatası.
6994Exhaust gas aftertreatment switched off and diagnosis routine activeEgzoz gazı sonraki işleme tertibatı devreden çıkarılmış ve arıza teşhis işlemleri aktif
6995Exhaust gas aftertreatment switched off and diagnosis routine activeEgzoz gazı sonraki işleme tertibatı devreden çıkarılmış ve arıza teşhis işlemleri aktif
7006Proportioning valve 1 has Short circuit to ground.1 oransal valfinde Şasiye kısa devre var.
7007Proportioning valve 1 has Short circuit to positive.1 oransal valfinde Artı kutba kısa devre var.
7009Proportioning valve 1 has Open circuit.1 oransal valfinde Kopukluk var.
7106Proportioning valve 3 has Short circuit to ground.3 oransal valfinde Şasiye kısa devre var.
7107Proportioning valve 3 has Short circuit to positive.3 oransal valfinde Artı kutba kısa devre var.
7109Proportioning valve 3 has Open circuit.3 oransal valfinde Kopukluk var.
7112Proportioning valve 3:No fan speedOransal vana 3:Vantilatör devir sayısı yok
7206Proportioning valve 4 has Short circuit to ground.4 oransal valfinde Şasiye kısa devre var.
7207Proportioning valve 4 has Short circuit to positive.4 oransal valfinde Artı kutba kısa devre var.
7209Proportioning valve 4 has Open circuit.4 oransal valfinde Kopukluk var.
7305Proportioning valve 2 has Short circuit to positive.2 oransal valfinde Artı kutba kısa devre var.
7306Proportioning valve 2 has Short circuit to ground.2 oransal valfinde Şasiye kısa devre var.
7307Proportioning valve 2 has Short circuit to positive.2 oransal valfinde Artı kutba kısa devre var.
7309Proportioning valve 2 has Open circuit.2 oransal valfinde Kopukluk var.
7317Proportioning valve 2:Current implausibleOransal vana 2:Akım mantıksız
7405Proportioning valve 5 has Short circuit to positive.5 oransal valfinde Artı kutba kısa devre var.
7408Proportioning valve 5 has Short circuit to ground.5 oransal valfinde Şasiye kısa devre var.
7542Battery voltage too highAkü gerilimi çok yüksek
7543Battery voltage too lowAkü gerilimi çok düşük
7606Proportioning valve 6 has Short circuit to ground.6 oransal valfinde Şasiye kısa devre var.
7607Proportioning valve 6 has Short circuit to positive.6 oransal valfinde Artı kutba kısa devre var.
7609Proportioning valve 6 has Open circuit.6 oransal valfinde Kopukluk var.
7705The proportioning valve bank 1 has Short circuit to positive.1 oransal vana bankında Artı kutba kısa devre var.
7708The proportioning valve bank 1 has Short circuit to ground.1 oransal vana bankında Şasiye kısa devre var.
7805The proportioning valve bank 2 has Short circuit to positive.2 oransal vana bankında Artı kutba kısa devre var.
7808The proportioning valve bank 2 has Short circuit to ground.2 oransal vana bankında Şasiye kısa devre var.
7905Proportioning valve bank ‘SCR frame module’ has Short circuit to positive.’SCR şasi modülü’ oransal valf grubunda Artı kutba kısa devre var.
7908Proportioning valve bank ‘SCR frame module’ has Short circuit to ground.’SCR şasi modülü’ oransal valf grubunda Şasiye kısa devre var.
8005Terminal 50 on series relay(Short circuit to positive)Kumanda rölesindeki uç 50(Artı kutba kısa devre)
8008Terminal 50 on series relay(Short circuit to ground)Kumanda rölesindeki uç 50(Şasiye kısa devre)
8009Terminal 50 on series relay(Open circuit)Kumanda rölesindeki uç 50(Kopukluk)
8033Series relay defectiveÖn röle arızalı
8039Starter actuation (output stage) faultyMarş motoru kumandası (son aşama) bozuk
8086Starter does not engageMarş motorunun kavramaması
8106SCR compressed air shutoff valve has Short circuit to ground.SCR basınçlı hava kesme valfinde Şasiye kısa devre var.
8107SCR compressed air shutoff valve has Short circuit to positive.SCR basınçlı hava kesme valfinde Artı kutba kısa devre var.
8109SCR compressed air shutoff valve has Open circuit.SCR basınçlı hava kesme valfinde Kopukluk var.
8206AdBlue metering valve has Short circuit to ground.AdBlue dozaj valfinde Şasiye kısa devre var.
8207AdBlue metering valve has Short circuit to positive.AdBlue dozaj valfinde Artı kutba kısa devre var.
8209AdBlue metering valve has Open circuit.AdBlue dozaj valfinde Kopukluk var.
8315AdBlue temperature sensor has Open circuit, Short circuit to positive.AdBlue sıcaklığı sensöründe Kopukluk, Artı kutba kısa devre var.
8316AdBlue temperature sensor has Short circuit to ground.AdBlue sıcaklığı sensöründe Şasiye kısa devre var.
8415AdBlue pressure sensor has Short circuit to positive, Open circuit.AdBlue basınç sensöründe Artı kutba kısa devre, Kopukluk var.
8416AdBlue pressure sensor has Short circuit to ground.AdBlue basınç sensöründe Şasiye kısa devre var.
8417Measured value of AdBlue pressure sensor is implausible.AdBlue basınç sensörünün ölçüm değeri mantıksız.
8515SCR compressed air sensor has Short circuit to positive, Open circuit.SCR basınçlı hava sensöründe Artı kutba kısa devre, Kopukluk var.
8516SCR compressed air sensor has Short circuit to ground.SCR basınçlı hava sensöründe Şasiye kısa devre var.
8517Measured value of SCR compressed air sensor is implausible.SCR basınçlı hava sensörünün ölçüm değeri mantıksız.
8690Current AdBlue consumption is too high.Aktüel AdBlue tüketimi çok fazla.
8691Current AdBlue consumption is too low.Aktüel AdBlue tüketimi çok az.
8790Average AdBlue consumption is too high.Ortalama AdBlue tüketimi çok fazla.
8791Average AdBlue consumption is too low.Ortalama AdBlue tüketimi çok az.
8896AdBlue pressure is implausible.AdBlue basıncı mantıksız.
8906AdBlue metering valve on SCR frame module has Short circuit to ground.SCR şasi modülündeki AdBlue dozaj valfinde Şasiye kısa devre var.
8907AdBlue metering valve on SCR frame module has Short circuit to positive.SCR şasi modülündeki AdBlue dozaj valfinde Artı kutba kısa devre var.
8909AdBlue metering valve on SCR frame module has Open circuit.SCR şasi modülündeki AdBlue dozaj valfinde Kopukluk var.
9044Unit pump cylinder 1: smooth idle control within limitSilindir 1 enjeksiyon pompası: Rölanti sükuneti kumandası sınırlamada
9045Unit pump cylinder 1: single cylinder adjustment within limitSilindir 1 enjeksiyon pompası: Herbir silindir ayarlaması sınırlamada
9144Unit pump cylinder 2: smooth idle control within limitSilindir 2 enjeksiyon pompası: Rölanti sükuneti kumandası sınırlamada
9145Unit pump cylinder 2: single cylinder adjustment within limitSilindir 2 enjeksiyon pompası: Herbir silindir ayarlaması sınırlamada
9244Unit pump cylinder 3: smooth idle control within limitSilindir 3 enjeksiyon pompası: Rölanti sükuneti kumandası sınırlamada
9245Unit pump cylinder 3: single cylinder adjustment within limitSilindir 3 enjeksiyon pompası: Herbir silindir ayarlaması sınırlamada
9344Unit pump cylinder 4: smooth idle control within limitSilindir 4 enjeksiyon pompası: Rölanti sükuneti kumandası sınırlamada
9345Unit pump cylinder 4: single cylinder adjustment within limitSilindir 4 enjeksiyon pompası: Herbir silindir ayarlaması sınırlamada
9444Unit pump cylinder 5: smooth idle control within limitSilindir 5 enjeksiyon pompası: Rölanti sükuneti kumandası sınırlamada
9445Unit pump cylinder 5: single cylinder adjustment within limitSilindir 5 enjeksiyon pompası: Herbir silindir ayarlaması sınırlamada
9544Unit pump cylinder 6: smooth idle control within limitSilindir 6 enjeksiyon pompası: Rölanti sükuneti kumandası sınırlamada
9545Unit pump cylinder 6: single cylinder adjustment within limitSilindir 6 enjeksiyon pompası: Herbir silindir ayarlaması sınırlamada
9644Unit pump cylinder 7: smooth idle control within limitSilindir 7 enjeksiyon pompası: Rölanti sükuneti kumandası sınırlamada
9645Unit pump cylinder 7: single cylinder adjustment within limitSilindir 7 enjeksiyon pompası: Herbir silindir ayarlaması sınırlamada
9744Unit pump cylinder 8: smooth idle control within limitSilindir 8 enjeksiyon pompası: Rölanti sükuneti kumandası sınırlamada
9745Unit pump cylinder 8: single cylinder adjustment within limitSilindir 8 enjeksiyon pompası: Herbir silindir ayarlaması sınırlamada
9846Single cylinder comparison abortedHer bir silindir ayarlamasının kesilmesi
9960Too many keysÇok fazla anahtar var
9961Immobilizer guard function active, control unit MR engine control blockedImmobilizer koruma fonksiyonu aktif, MR Motor kumandası kumanda cihazı kilitli
9962Immobilizer in MR engine control activatedMarş kilidi MR Motor kumandası de aktive edilmiş
9963No transponder code through engine CAN busMotor CAN Bus aracılığı ile Transponder kodu gelmiyor
9964No transponder code through terminal 5050 no.’lu klemenste transponder kodu yok
9965Incorrect transponder keyYanlış transponder şifresi
4271Abort of automatic compression testOtomatik sıkıştırma kontrolü kesilmesi
4272Abort of automatic compression testOtomatik sıkıştırma kontrolü kesilmesi
4273The measuring range of the temperature sensor of the component ‘Pump, line, jet (PLD) control unit’ has been exceeded.‘Motor kumandası (MR) kumanda cihazı’ yapı elemanı sıcaklık sensörü ölçme aralığı aşıldı.
RFR drive controlFR Seyir kumandası
110No CAN message from ABS Anti-lock Braking System or BS brake control (EPB) or message incorrectABS-Anti Blokaj Sisteminden veya BS Fren kumandasından (EPB) CAN Mesajı yok/hatalı
111No or incorrect CAN message from control unit GS Gear controlVites kumandası GS Kumanda cihazının CAN Mesajı yok veya hatalı.
112No or incorrect CAN message from control unit KS clutch controlKS Debriyaj kumandası Kumanda cihazının CAN Mesajı yok veya hatalı.
113No or incorrect CAN message from control unit RS Retarder controlRS Retarder kumandası Kumanda cihazının CAN Mesajı yok veya hatalı.
114No or incorrect CAN message from control unit INS InstrumentINS Gösterge Kumanda cihazının CAN Mesajı yok veya hatalı.
115No or incorrect CAN message from control unit PSM Parameterizable Special ModulePSM Parametrelenebilir özel modül Kumanda cihazının CAN Mesajı yok veya hatalı.
116Vehicle CAN bus has Open circuit or Short circuit to positive or Short circuit to ground.Araç-CAN-Bus’unda Kopukluk veya Artı kutba kısa devre veya Şasiye kısa devre var.
117No or incorrect CAN message from control unit WSK torque converter-clutchWSK Tork konverter Kumanda cihazının CAN Mesajı yok veya hatalı.
119No or incorrect CAN message from control unit KWS Articulation angle controlKWS Bükülme açısı kumandası Kumanda cihazının CAN Mesajı yok veya hatalı.
201Engine CAN to MR engine control in single-wire modeTek kablolu işletmede MR Motor kumandası motor-CAN hattı bağlantısı
202No or incorrect CAN message from control unit MR engine controlMR Motor kumandası Kumanda cihazının CAN Mesajı yok veya hatalı.
203Engine CAN to MR engine control interruptedMR Motor kumandası motor-CAN hattı bağlantısı kopuk
306Engine CAN to FLA flame starting system interruptedFLA ön ısıtmalı marş sistemi motor-CAN hattı bağlantısı kopuk
416Vehicle CAN bus has Open circuit or Short circuit to positive.Araç-CAN-Bus’unda Kopukluk veya Artı kutba kısa devre var.
418Vehicle CAN bus has Short circuit to positive or Short circuit to ground.Araç-CAN-Bus’unda Artı kutba kısa devre veya Şasiye kısa devre var.
1120‘D+ input’ has Short circuit to positive.’D+ girişinde’ Artı kutba kısa devre var.
1125‘D+ input’ has Open circuit or Short circuit to ground.’D+ girişinde Kopukluk veya Şasiye kısa devre var.
1223Clutch pedal switch 1 has Open circuit.Debriyaj pedal şalteri 1’de Kopukluk var.
1323Parking brake switch III-15/9 faulty or has short circuit.III-15/9 el freni şalterinde arıza veya kısa devre var.
1421Brake pedal switch has Open circuit.Fren pedal şalterinde Kopukluk var.
1423Brake pedal switch has Short circuit to positive or Short circuit to ground.Fren pedal şalterinde Artı kutba kısa devre veya Şasiye kısa devre var.
1523‘Engine control / continuous brake’ operating lever has Open circuit or Short circuit to ground.‘Motor kumandası/Sürekli fren’ kumanda kolunda Kopukluk veya Şasiye kısa devre var.
1524“Engine control / continuous brake” operating lever has Short circuit to positive.‘Motor kumandası/Sürekli fren’ kumanda kolunda Artı kutba kısa devre var.
1526“Engine control / continuous brake” operating lever has Short circuit to positive.‘Motor kumandası/Sürekli fren’ kumanda kolunda Artı kutba kısa devre var.
1623Clutch pedal switches 1 and 2: incorrect adjustment or switches stickingDebriyaj pedalı şalteri 1 ve 2 : Yanlış ayarlama veya şalter yapışmış
1723Neutral position switch, VI-18/16 faulty/ switch stuckBoş konum şalteri, VI-18/16 bozuk / Şalter yapışmış
1923Splitter switch, II-18/11 and II-18/12 Open circuit/ faultyBuçuk vites şalteri, II-18/11 ve II-18/12 Kopukluk/hatalı
2023Engine brake switch of “Engine control / continuous brake” operating lever faulty‘Motor kumandası / sürekli fren’ kumanda kolunun motor freni şalteri arızalı
2120Square-wave output GSV 1 (pulsed switch supply) has Short circuit to positive.GSV (periyodik impulslu şalter beslemesi) 1 kare dalga çıkışında Artı kutba kısa devre var.
2122Square-wave output GSV 1 (pulsed switch supply) has Short circuit to ground.GSV (periyodik impulslu şalter beslemesi) 1 kare dalga çıkışında Şasiye kısa devre var.
2220Square-wave output GSV 2 (pulsed switch supply) has Short circuit to positive.GSV (periyodik impulslu şalter beslemesi) 2 kare dalga çıkışında Artı kutba kısa devre var.
2222Square-wave output GSV 2 (pulsed switch supply) has Short circuit to ground.GSV (periyodik impulslu şalter beslemesi) 2 kare dalga çıkışında Şasiye kısa devre var.
2320Square-wave output GSV 3 (pulsed switch supply) has Short circuit to positive.GSV (periyodik impulslu şalter beslemesi) 3 kare dalga çıkışında Artı kutba kısa devre var.
2322Square-wave output GSV 3 (pulsed switch supply) has Short circuit to ground.GSV (periyodik impulslu şalter beslemesi) 3 kare dalga çıkışında Şasiye kısa devre var.
2420Square-wave output GSV 4 (pulsed switch supply) has Short circuit to positive.GSV (periyodik impulslu şalter beslemesi) 4 kare dalga çıkışında Artı kutba kısa devre var.
2422Square-wave output GSV 4 (pulsed switch supply) has Short circuit to ground.GSV (periyodik impulslu şalter beslemesi) 4 kare dalga çıkışında Şasiye kısa devre var.
2520Square-wave outputs (pulsed switch supply) GSV 1 and GSV 4 have Short circuit to positive.GSV 1 ve GSV 4 kare dalga çıkışlarında (impulslu şalter beslemesi) Artı kutba kısa devre var
2522Square-wave outputs (pulsed switch supply) GSV 1 and GSV 4 have Short circuit to ground.GSV 1 ve GSV 4 kare dalga çıkışlarında (impulslu şalter beslemesi) Şasiye kısa devre var
2620Square-wave outputs (pulsed switch supply) GSV 2 and GSV 3 have Short circuit to positive.GSV 2 ve GSV 3 kare dalga çıkışlarında (impulslu şalter beslemesi) Artı kutba kısa devre var
2622Square-wave outputs (pulsed switch supply) GSV 2 and GSV 3 have Short circuit to ground.GSV 2 ve GSV 3 kare dalga çıkışlarında (impulslu şalter beslemesi) Şasiye kısa devre var
2720Output to oil level switch (3-channel ABS) has Short circuit to positive.Yağ seviyesi şalterine (3 kanallı ABS) çıkışta Artı kutba kısa devre var.
2721Output to oil level switch (3-channel ABS) has Open circuit.Yağ seviyesi şalterine (3 kanallı ABS) çıkışta Kopukluk var.
3021Circuit 30 has Open circuit.30 ucunda Kopukluk var.
3031Overvoltage at terminal 3030 ucunda aşırı gerilim
3032Undervoltage at terminal 3030 ucunda gerilim düşüklüğü
3130Coolant level switch 15B01 or air filter monitoring sensor 10B01 faulty, voltage supply III-15/3 has Open circuit or Short circuit to positive or Short circuit to ground.15B01 Soğutma maddesi seviye şalteri veya 10B01 hava filtresi kontrol sensörü bozuk, III-15/3 gerilim beslemesinde Kopukluk veya Artı kutba kısa devre var.
3233Air filter monitoring sensor faultyHava filtresi kontrol sensörü bozuk
3236Soiling limit of air cleaner is reached.Hava filtresinin kirlenme sınırına ulaşılmış.
3330Ambient air temperature sensor has Open circuit or Short circuit to positive or Short circuit to ground.Dış hava sıcaklığı sensöründe Kopukluk veya Artı kutba kısa devre veya Şasiye kısa devre var.
3430Clutch position sensor not within permissible rangeDebriyaj hareket miktarı sensörü müsaade edilen bölgenin dışında
3533Coolant level switch is faulty.Soğutma maddesi seviye şalteri arızalı.
3634Maximum wear of clutch lining is reached.Debriyaj balatasının azami aşınmasına ulaşılmış.
3635Clutch position sensor not within permissible rangeDebriyaj hareket miktarı sensörü müsaade edilen bölgenin dışında
4041‘W-signal’ input has Open circuit or Short circuit to ground or Short circuit to positive.‘W sinyali’ girişinde Kopukluk veya Şasiye kısa devre veya Artı kutba kısa devre var.
4141‘Transmission input speed signal’ faulty, frequency fault‘Şanzıman giriş devri’ sinyali hatalı, frekans hatası
4145Transmission input speed sensor has Open circuit or Short circuit to positive or Short circuit to ground.Şanzıman-giriş devir sayısı sensöründe Kopukluk veya Artı kutba kısa devre veya Şasiye kısa devre var.
4341Invalid speed signalGeçersiz V sinyali
4345V-signal input has Open circuit or Short circuit to positive or Short circuit to ground.V sinyali girişinde Kopukluk veya Artı kutba kısa devre veya Şasiye kısa devre var.
4440The first branch of the foot throttle actuator has Open circuit or Short circuit to positive or Short circuit to ground.Gaz pedalının birinci branşmanında Kopukluk veya Artı kutba kısa devre veya Şasiye kısa devre var.
4540The second branch of the foot throttle actuator has Open circuit or Short circuit to positive or Short circuit to ground.Gaz pedalının ikinci branşmanında Kopukluk veya Artı kutba kısa devre veya Şasiye kısa devre var.
4641Foot throttle actuator faultyGaz pedalı bozuk
4642Foot throttle actuator does not reach idle throttle stop.Gaz pedalı rölanti konumuna ulaşmıyor.
4643Foot throttle actuator not within learned rangeGaz pedalı tanıtılmış aralığın dışında
4644Foot throttle actuator stiff in operationGaz pedalı zor hareket ediyor
5051Solenoid valve 1 (actuation of engine brake 1) has Open circuit or Short circuit to positive.1 manyetik valfinde (motor freni 1 kumandası) Kopukluk veya Artı kutba kısa devre var.
5052Solenoid valve 1 (actuation of engine brake 1) has Short circuit to ground.Solenoid valf 1 (motor freni 1 kumandası) inde Şasiye kısa devre var.
5053Solenoid valve 1 (actuation of engine brake 1) has Short circuit to positive.Solenoid valf 1 (motor freni 1 kumandası) inde Artı kutba kısa devre var.
5054Solenoid valve 1 (actuation of engine brake 1) has Open circuit.Solenoid valf 1 (motor freni 1 kumandası) inde Kopukluk var.
5151Solenoid valve 2 (actuation of engine brake 2) has Open circuit or Short circuit to positive.2 manyetik valfinde (motor freni 2 kumandası) Kopukluk veya Artı kutba kısa devre var.
5152Solenoid valve 2 (actuation of engine brake 2) has Short circuit to ground.Solenoid valf 2 (motor freni 2 kumandası) inde Şasiye kısa devre var.
5153Solenoid valve 2 (actuation of engine brake 2) has Short circuit to positive.Solenoid valf 2 (motor freni 2 kumandası) inde Artı kutba kısa devre var.
5154Solenoid valve 2 (actuation of engine brake 2) has Open circuit.Solenoid valf 2 (motor freni 2 kumandası) inde Kopukluk var.
5252MBA engine brake output valve connection has Short circuit to ground.MBA motor freni çıkışı valf bağlantısında Şasiye kısa devre var.
5253MBA engine brake output valve connection has Short circuit to positive.MBA motor freni çıkışı valf bağlantısında Artı kutba kısa devre var.
5351Output IV 18/7 or IV 18/8 has Open circuit or Short circuit to positive.IV 18/7 veya IV 18/8 çıkışında Kopukluk veya Artı kutba kısa devre vardır.
5352Splitter solenoid valve 1 has Short circuit to ground.Buçuk 1 manyetik valfinde Şasiye kısa devre var.
5353Splitter solenoid valve 1 has Short circuit to positive.Buçuk 1 manyetik valfinde Artı kutba kısa devre var.
5354Splitter solenoid valve 1 has Open circuit.Buçuk 1 manyetik valfinde Kopukluk var.
5451Output IV 18/7 or IV 18/10 has Open circuit or Short circuit to positive.IV 18/7 veya IV 18/10 çıkışında Kopukluk veya Artı kutba kısa devre vardır.
5452Splitter solenoid valve 2 has Short circuit to ground.Buçuk 2 manyetik valfinde Şasiye kısa devre var.
5453Splitter solenoid valve 2 has Short circuit to positive.Buçuk 2 manyetik valfinde Artı kutba kısa devre var.
5454Splitter solenoid valve 2 has Open circuit.Buçuk 2 manyetik valfinde Kopukluk var.
5552Output IV 18/7 or IV 15/8 has Short circuit to ground.IV 18/7 veya IV 15/8 çıkışında Şasiye kısa devre vardır.
5553Output IV 18/7 or IV 15/8 has Short circuit to positive.IV 18/7 veya IV 15/8 çıkışında Artı kutba kısa devre vardır.
5651‘Brake light actuation’ output has Open circuit or Short circuit to positive.‘Fren lambası kumandası’ çıkışında Kopukluk veya Artı kutba kısa devre var.
5652‘Brake light actuation’ output has Short circuit to ground.‘Fren lambası kumandası’ çıkışında Şasiye kısa devre var.
5653‘Brake light actuation’ output has Short circuit to positive.‘Fren lambası kumandası’ çıkışında Artı kutba kısa devre var.
5654‘Brake light actuation’ output has Open circuit.‘Fren lambası kumandası’ çıkışında Kopukluk var.
5751‘Reversing light actuation’ output has Open circuit or Short circuit to positive.‘Geri vites lambası kumandası’ çıkışında Kopukluk veya Artı kutba kısa devre var.
5752‘Reversing light actuation’ output has Short circuit to ground.‘Geri vites lambası kumandası’ çıkışında Şasiye kısa devre var.
5753‘Reversing light actuation’ output has Short circuit to positive.‘Geri vites lambası kumandası’ çıkışında Artı kutba kısa devre var.
5754‘Reversing light actuation’ output has Open circuit.‘Geri vites lambası kumandası’ çıkışında Kopukluk var.
5851‘Actuation of D+’ output has Open circuit or Short circuit to positive.‘D+’ nın kumandası’ çıkışında Kopukluk veya Artı kutba kısa devre var.
5852‘Actuation of D+’ output has Short circuit to ground.‘D+’ nın kumandası’ çıkışında Şasiye kısa devre var.
5853‘Actuation of D+’ output has Short circuit to positive.‘D+’ nın kumandası’ çıkışında Artı kutba kısa devre var.
5854‘Actuation of D+’ output has Open circuit.‘D+’ nın kumandası’ çıkışında Kopukluk var.
5951‘Automatic engine oil replenishment’ actuation has Open circuit or Short circuit to positive.’Otomatik motor yağ ilavesi’nin kumandasında Kopukluk veya Artı kutba kısa devre var.
5952‘Automatic engine oil replenishment’ actuation has Short circuit to ground.’Otomatik motor yağ ilavesi’nin kumandasında Şasiye kısa devre var.
5953‘Automatic engine oil replenishment’ actuation has Short circuit to positive.’Otomatik motor yağ ilavesi’nin kumandasında Artı kutba kısa devre var.
5954‘Automatic engine oil replenishment’ actuation has Open circuit.’Otomatik motor yağ ilavesi’nin kumandasında Kopukluk var.
6161Control module has an internal error.Kumanda cihazında dahili hata var.
6262Control module has an internal error.Kumanda cihazında dahili hata var.
7060Control module has an internal error.Kumanda cihazında dahili hata var.
7064Control module has an internal error.Kumanda cihazında dahili hata var.
7070Accelerator pedal unit not learnedGaz pedalı ünitesi tanıtılmamış
7071Learning error with splitter ratioBuçuk vites tahvil oranı tanıma hatası
7072Learning error with terminal W ratioW klemensi çevirimi tanıma hatası
7073Learning error with clutch travel sensorDebriyaj hareketi miktarı sensörü tanıma hatası
7074Learning error at vehicle CAN busAraç CAN-bus’ unda tanıma hatası
MCM01BMCM Motor Control Module(Cummins)MCM motor yönetimi kumanda kutusu(Cummins)
364The component ‘Position of exhaust gas recirculation valve’ or its electrical line has a short circuit to ground.‘Egzoz gazı geri gönderme valfi konumu’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda şaseye kısa devre var.
663The component ‘Throttle valve positioner’ or its electrical line has a short circuit to positive.‘Kısma klapesi ayarlayıcısı’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda artıya kısa devre var.
664The component ‘Throttle valve positioner’ or its electrical line has a short circuit to ground.‘Kısma klapesi ayarlayıcısı’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda şaseye kısa devre var.
667Component Throttle valve positioner is not leaktight.Kısma klapesi ayarlayıcısı elemanında sızdırma var.
000A82Signal ‘Vehicle speed’ is implausible.’Araç sürati’ sinyali mantıksız.
000A8AManipulation of switching circuit of speed sensor detected.Hız sensörünün kumanda devresinde manipülasyon tespit edildi.
000B62Component ’10B58: 2-way analog accelerator pedal’ delivers no signal or an implausible signal.10B58: 2′ li analog gaz pedalı Elemanı herhangi bir sinyal vermiyor veya mantıksız bir sinyal veriyor.
000B63The component ’10B58: 2-way analog accelerator pedal’ or its electrical line has a short circuit to positive.’10B58: 2′ li analog gaz pedalı’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda artıya kısa devre var.
000B64The component ’10B58: 2-way analog accelerator pedal’ or its electrical line has a short circuit to ground.’10B58: 2′ li analog gaz pedalı’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda şaseye kısa devre var.
000B73CAN communication with component ’10B58: 2-way analog accelerator pedal’ is faulty.’10B58: 2′ li analog gaz pedalı’ yapı elemanı ile CAN iletişimi arızalı.
000C23The component ‘Condensation sensor’ or its electrical line has a short circuit to positive.‘Yoğuşmuş su sensörü’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda artıya kısa devre var.
000C24The component ‘Condensation sensor’ or its electrical line has a short circuit to ground.‘Yoğuşmuş su sensörü’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda şaseye kısa devre var.
000C2FThe water content of the fuel filter has reached the upper limit value.Yakıt filtresindeki su miktarı üst sınır değere ulaştı.
000C30Fuel filter-The water content is too high.Yakıt filtresi-Su miktarı (içeriği) çok fazla.
000C81Oil level is too low.Yağ seviyesi çok düşük.
000C82Implausible signal from oil pressure switchYağ basıncı şalterinin sinyali mantıksız
000C83Component Oil pressure switch has a short circuit to positive.Yağ basınç şalteri yapı parçasında artıya kısa devre var.
000C84Component Oil pressure switch has a short circuit to ground.Yağ basınç şalteri yapı parçasında şaseye kısa devre var.
000C92Oil level has dropped below operating limits.Yağ seviyesi, çalışma sınırlarının altına düşmüş.
000CC2Component ‘Pressure sensor ‘Intake air” delivers no signal or an implausible signal.‘Emiş havası’ basınç sensörü Elemanı herhangi bir sinyal vermiyor veya mantıksız bir sinyal veriyor.
000CC3The component ‘Pressure sensor ‘Intake air” or its electrical line has a short circuit to positive.”Emiş havası’ basınç sensörü’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda artıya kısa devre var.
000CC4The component ‘Pressure sensor ‘Intake air” or its electrical line has a short circuit to ground.”Emiş havası’ basınç sensörü’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda şaseye kısa devre var.
000CD0The signal ‘Intake manifold pressure’ from the component ‘Pressure sensor ‘Intake air” is above the permissible range.”Emiş havası’ basınç sensörü’ yapı elemanından gelen ‘Emme borusu basıncı’ sinyali izin verilen aralığın üstünde.
000CD2The signal ‘Intake manifold pressure’ from the component ‘Pressure sensor ‘Intake air” is below the permissible range.”Emiş havası’ basınç sensörü’ yapı elemanından gelen ‘Emme borusu basıncı’ sinyali izin verilen aralığın altında.
000CE2The signal from component Turbocharger rpm sensor is implausible or no signal.Turboşarj devir sayısı sensörü Parçasının sinyali mantıksızdır veya mevcut değildir.
000CEFThe signal ‘Rpm’ from the component ‘Turbocharger rpm sensor’ is above the permissible range.‘Turboşarj devir sayısı sensörü’ yapı elemanından gelen ‘Devir sayısı’ sinyali izin verilen aralığın üstünde.
000CF0The signal ‘Rpm’ from the component ‘Turbocharger rpm sensor’ is above the permissible range.‘Turboşarj devir sayısı sensörü’ yapı elemanından gelen ‘Devir sayısı’ sinyali izin verilen aralığın üstünde.
000CF2The signal ‘Rpm’ from the component ‘Turbocharger rpm sensor’ is below the permissible range.‘Turboşarj devir sayısı sensörü’ yapı elemanından gelen ‘Devir sayısı’ sinyali izin verilen aralığın altında.
000D20The signal ‘Boost air temperature’ from the component ‘Charge air temperature sensor’ is above the permissible range.‘Turboşarj hava sıcaklığı sensörü.’ yapı elemanından gelen ‘Turboşarj çıkış havası sıcaklığı’ sinyali izin verilen aralığın üstünde.
000D22Fault in detection of charge air temperature at intake manifold of engine.Motorun emiş borusundaki turboşarj hava sıcaklığı tespitinde arıza var.
000D23The component ‘Pressure sensor ‘Intake air” or its electrical line has a short circuit to positive.”Emiş havası’ basınç sensörü’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda artıya kısa devre var.
000D24The component ‘Intake air temperature sensor’ or its electrical line has a short circuit to ground.‘Emiş havası sıcaklığı sensörü’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda şaseye kısa devre var.
000D2FThe signal ‘Boost air temperature’ from the component ‘Intake air temperature sensor’ is above the permissible range.‘Emiş havası sıcaklığı sensörü’ yapı elemanından gelen ‘Turboşarj çıkış havası sıcaklığı’ sinyali izin verilen aralığın üstünde.
000D82The signal from component Atmospheric pressure sensor is implausible or no signal.Atmosferik basınç sensörü Parçasının sinyali mantıksızdır veya mevcut değildir.
000D83The component ‘Atmospheric pressure sensor’ or its electrical line has a short circuit to positive.‘Atmosferik basınç sensörü’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda artıya kısa devre var.
000D84The component ‘Atmospheric pressure sensor’ or its electrical line has a short circuit to ground.‘Atmosferik basınç sensörü’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda şaseye kısa devre var.
000DC0The signal ‘Coolant temperature’ from the component ‘Coolant temperature sensor’ is above the permissible range.‘Soğutma maddesi sıcaklık sensörü’ yapı elemanından gelen ‘Soğutma maddesi sıcaklığı’ sinyali izin verilen aralığın üstünde.
000DC2The signal from component Coolant temperature sensor is implausible or no signal.Soğutma maddesi sıcaklık sensörü Parçasının sinyali mantıksızdır veya mevcut değildir.
000DC3The component ‘Coolant temperature sensor’ or its electrical line has a short circuit to positive.‘Soğutma maddesi sıcaklık sensörü’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda artıya kısa devre var.
000DC4The component ‘Coolant temperature sensor’ or its electrical line has a short circuit to ground.‘Soğutma maddesi sıcaklık sensörü’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda şaseye kısa devre var.
000DCFThe signal ‘Coolant temperature’ from the component ‘Coolant temperature sensor’ is above the permissible range.‘Soğutma maddesi sıcaklık sensörü’ yapı elemanından gelen ‘Soğutma maddesi sıcaklığı’ sinyali izin verilen aralığın üstünde.
000DD0The signal ‘Coolant temperature’ from the component ‘Coolant temperature sensor’ is above the permissible range.‘Soğutma maddesi sıcaklık sensörü’ yapı elemanından gelen ‘Soğutma maddesi sıcaklığı’ sinyali izin verilen aralığın üstünde.
000DE1The signal ‘Coolant level’ from the component ’15B01: Coolant container fill level sensor’ is below the permissible range.’15B01: Soğutma maddesi tamamlama kabı seviye sensörü ‘ yapı elemanından gelen ‘Soğutma maddesi seviyesi’ sinyali izin verilen aralığın altında.
000DE2The signal from component Coolant level sensor is implausible or no signal.Soğutma maddesi seviyesi sensörü Parçasının sinyali mantıksızdır veya mevcut değildir.
000DE3The component ‘Coolant level sensor’ or its electrical line has a short circuit to positive.‘Soğutma maddesi seviyesi sensörü’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda artıya kısa devre var.
000DE4The component ‘Coolant level sensor’ or its electrical line has a short circuit to ground.‘Soğutma maddesi seviyesi sensörü’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda şaseye kısa devre var.
000DF1The signal ‘Coolant level’ from the component ‘Coolant level sensor’ is below the permissible range.‘Soğutma maddesi seviyesi sensörü’ yapı elemanından gelen ‘Soğutma maddesi seviyesi’ sinyali izin verilen aralığın altında.
000DF2The signal ‘Coolant level’ from the component ‘Coolant level sensor’ is below the permissible range.‘Soğutma maddesi seviyesi sensörü’ yapı elemanından gelen ‘Soğutma maddesi seviyesi’ sinyali izin verilen aralığın altında.
1082The signal from component Mass air flow sensor is implausible or no signal.Hava miktarı (kütle) ölçme aleti Parçasının sinyali mantıksızdır veya mevcut değildir.
1088The signal from component Mass air flow sensor is implausible or no signal.Hava miktarı (kütle) ölçme aleti Parçasının sinyali mantıksızdır veya mevcut değildir.
1090The signal ‘Air mass’ from the component ‘Mass air flow sensor’ is above the permissible range.‘Hava miktarı (kütle) ölçme aleti’ yapı elemanından gelen ‘Hava miktarı’ sinyali izin verilen aralığın üstünde.
1092The signal from component Mass air flow sensor is implausible or no signal.Hava miktarı (kütle) ölçme aleti Parçasının sinyali mantıksızdır veya mevcut değildir.
0013A0Pressure limiting valve has exceeded operating limit.Basınç sınırlama valfi işletme sınırını aştı.
0013A3The component ’10B54: Rail pressure sensor’ or its electrical line has a short circuit to positive.’10B54: Rail basıncı sensörü’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda artıya kısa devre var.
0013A4The component ’10B54: Rail pressure sensor’ or its electrical line has a short circuit to ground.’10B54: Rail basıncı sensörü’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda şaseye kısa devre var.
0013B0The signal ‘Rail pressure ‘ from the component ’10B54: Rail pressure sensor’ is above the permissible range.’10B54: Rail basıncı sensörü’ yapı elemanından gelen ‘Rail basıncı ‘ sinyali izin verilen aralığın üstünde.
0013B2The signal ‘Rail pressure ‘ from the component ’10B54: Rail pressure sensor’ is above the permissible range.’10B54: Rail basıncı sensörü’ yapı elemanından gelen ‘Rail basıncı ‘ sinyali izin verilen aralığın üstünde.
1,30E+01The signal ‘Fuel pressure’ from the component ‘Fuel pressure sensor’ is above the permissible range.‘Yakıt basıncı sensörü’ yapı elemanından gelen ‘Yakıt basıncı’ sinyali izin verilen aralığın üstünde.
1,30E+04The component ‘Fuel pressure sensor’ or its electrical line has a short circuit to positive.‘Yakıt basıncı sensörü’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda artıya kısa devre var.
1,30E+05The component ‘Fuel pressure sensor’ or its electrical line has a short circuit to ground.‘Yakıt basıncı sensörü’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda şaseye kısa devre var.
0013F0The signal ‘Fuel pressure’ from the component ‘Fuel pressure sensor’ is above the permissible range.‘Yakıt basıncı sensörü’ yapı elemanından gelen ‘Yakıt basıncı’ sinyali izin verilen aralığın üstünde.
0013F2The signal ‘Fuel pressure’ from the component ‘Fuel pressure sensor’ is below the permissible range.‘Yakıt basıncı sensörü’ yapı elemanından gelen ‘Yakıt basıncı’ sinyali izin verilen aralığın altında.
1,40E+02Battery voltage is too low.Akü gerilimi çok düşük.
0014F0Battery voltage is too low.Akü gerilimi çok düşük.
0014F2Battery voltage is too low.Akü gerilimi çok düşük.
1510The battery voltage is too high.Akü gerilimi çok yüksek.
1512Battery voltage is too low.Akü gerilimi çok düşük.
1562Measurement value from ambient air temperature sensor is implausible.Çevre havası sıcaklığı sensörünün ölçüm değeri mantıksız.
1563The component ‘Outside air temperature sensor’ or its electrical line has a short circuit to positive.‘Dış hava sıcaklığı sensörü’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda artıya kısa devre var.
1564The component ‘Outside air temperature sensor’ or its electrical line has a short circuit to ground.‘Dış hava sıcaklığı sensörü’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda şaseye kısa devre var.
0015C3The component ‘Fuel temperature sensor’ or its electrical line has a short circuit to positive.‘Yakıt sıcaklığı sensörü’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda artıya kısa devre var.
0015CBThe component ‘Fuel temperature sensor’ or its electrical line has a short circuit to ground.‘Yakıt sıcaklığı sensörü’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda şaseye kısa devre var.
0017C0The signal ‘Crankshaft’ from the component ‘Crankshaft position sensor’ is above the permissible range.‘Krank mili konumu sensörü’ yapı elemanından gelen ‘Krank mili’ sinyali izin verilen aralığın üstünde.
0017C2The signal from component Crankshaft position sensor is implausible or no signal.Krank mili konumu sensörü Parçasının sinyali mantıksızdır veya mevcut değildir.
001F62The signal from component Real-time clock is implausible or no signal.Gerçek zaman saati Parçasının sinyali mantıksızdır veya mevcut değildir.
001F6AThe real-time clock inside the control unit has a malfunction.Kumanda kutusu dahilindeki gerçek zaman saatinde fonksiyon arızası var.
3362The signal from component Pressure differential of exhaust gas recirculation is implausible or no signal.Egzoz gazı geri gönderme sistemi basınç farkı Parçasının sinyali mantıksızdır veya mevcut değildir.
3363The component ‘Pressure differential of exhaust gas recirculation ‘ or its electrical line has a short circuit to positive.‘Egzoz gazı geri gönderme sistemi basınç farkı ‘ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda artıya kısa devre var.
3364The component ‘Pressure differential of exhaust gas recirculation ‘ or its electrical line has a short circuit to ground.‘Egzoz gazı geri gönderme sistemi basınç farkı ‘ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda şaseye kısa devre var.
3383The component ‘Exhaust gas recirculation temperature sensor’ or its electrical line has a short circuit to positive.‘Geri iletilen egzoz gazı sıcaklığı sensörü’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda artıya kısa devre var.
3384The component ‘Exhaust gas recirculation temperature sensor’ or its electrical line has a short circuit to ground.‘Geri iletilen egzoz gazı sıcaklığı sensörü’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda şaseye kısa devre var.
00338FThe signal ‘Temperature’ from the component ‘Exhaust gas recirculation temperature sensor’ is above the permissible range.‘Geri iletilen egzoz gazı sıcaklığı sensörü’ yapı elemanından gelen ‘Sıcaklık’ sinyali izin verilen aralığın üstünde.
3390The signal ‘Temperature’ from the component ‘Exhaust gas recirculation temperature sensor’ is above the permissible range.‘Geri iletilen egzoz gazı sıcaklığı sensörü’ yapı elemanından gelen ‘Sıcaklık’ sinyali izin verilen aralığın üstünde.
3790The battery voltage is too high.Akü gerilimi çok yüksek.
3792Battery voltage is too low.Akü gerilimi çok düşük.
0041A2The CAN input signals are implausible.CAN giriş sinyalleri uymuyor.
0045C2Test wiring to the components Accelerator pedal and Manual throttle actuator.Gaz pedalı ve El gazı Elemanlarına giden hatları kontrol edin.
0045CDComponents Accelerator pedal and Manual throttle actuator supply implausible values.Gaz pedalı ve El gazı elemanları uygunsuz değerler veriyor.
4669No communication is possible with control unit BS Brake control.BS Fren kumandası kumanda cihazı ile iletişim mümkün değil.
004AA3The component ‘Brake switch’ or its electrical line has a short circuit to positive.‘Fren şalteri’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda artıya kısa devre var.
004AA4The component ‘Brake switch’ or its electrical line has a short circuit to ground.‘Fren şalteri’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda şaseye kısa devre var.
004C82Connector lines Crankshaft position sensor and Camshaft position sensor are swapped.Krank mili konumu sensörü ve Eksantrik mili konum sensörü soket bağlantıları karıştırılmış.
4,00E+29The signal from component X0209: CAN – IES star point is implausible or no signal.X0209: IES CAN yıldız noktası Parçasının sinyali mantıksızdır veya mevcut değildir.
004EACAn internal control unit fault was detected.Dahili bir kumanda kutusu arızası algılandı.
004F03The component ‘Solenoid valve ‘Fuel shutoff” or its electrical line has a short circuit to positive.”Yakıt kesme’ manyetik valfi’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda artıya kısa devre var.
004F04The component ‘Solenoid valve ‘Fuel shutoff” or its electrical line has a short circuit to ground.”Yakıt kesme’ manyetik valfi’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda şaseye kısa devre var.
004F23The component ‘Injector’ or its electrical line has a short circuit to positive.‘Püskürtme valfi’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda artıya kısa devre var.
004F24The component ‘Injector’ or its electrical line has a short circuit to ground.‘Püskürtme valfi’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda şaseye kısa devre var.
004F3FImplausible resistance valueActuatorFuel pumpMantıksız direnç değeriKumanda elemanıYakıt pompası
004FE9The CAN bus has failed or the received CAN signals are not plausible.CAN Bus, devre dışı kalmış veya alınan CAN sinyalleri uymuyor .
004FEDCAN bus-faultCAN-Bus arızası
5,00E+04The component ‘Electromagnetic fan clutch’ or its electrical line has a short circuit to positive.‘Elektro manyetik fan kavraması’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda artıya kısa devre var.
5,00E+05The component ‘Electromagnetic fan clutch’ or its electrical line has a short circuit to ground.‘Elektro manyetik fan kavraması’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda şaseye kısa devre var.
5165The fuel injector (cylinder 1) has an electrical fault or an open circuit.Yakıt enjektöründe (silindir 1) bir elektrik arızası veya kopukluk var.
5185The fuel injector (cylinder 2) has an electrical fault or an open circuit.Yakıt enjektöründe (silindir 2) bir elektrik arızası veya kopukluk var.
0051A5The fuel injector (cylinder 3) has an electrical fault or an open circuit.Yakıt enjektöründe (silindir 3) bir elektrik arızası veya kopukluk var.
0051C5The fuel injector (cylinder 4) has an electrical fault or an open circuit.Yakıt enjektöründe (silindir 4) bir elektrik arızası veya kopukluk var.
5,10E+06The fuel injector (cylinder 5) has an electrical fault or an open circuit.Yakıt enjektöründe (silindir 5) bir elektrik arızası veya kopukluk var.
5205The fuel injector (cylinder 6) has an electrical fault or an open circuit.Yakıt enjektöründe (silindir 6) bir elektrik arızası veya kopukluk var.
0054A3The starter relay has a short circuit to positive.Marş motoru rölesinde artı kutba kısa devre var.
0054A4The starter relay has a short circuit to ground.Marş motoru rölesinde şaseye kısa devre var.
0057C3The component ‘C3-signal/v-impulse of speedometer’ or its electrical line has a short circuit to positive.‘C3 sinyali/takometrenin v impulsu’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda artıya kısa devre var.
5,70E+04The component ‘C3-signal/v-impulse of speedometer’ or its electrical line has a short circuit to positive.‘C3 sinyali/takometrenin v impulsu’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda artıya kısa devre var.
0057EBAccessory assembliesSensor3-Unknown causeİlave agregalarSensör3-Bilinmeyen neden
5822Component ‘Air cleaner sensor’ delivers no signal or an implausible signal.Hava filtresi sensörü Elemanı herhangi bir sinyal vermiyor veya mantıksız bir sinyal veriyor.
5823The component ‘Air cleaner sensor’ or its electrical line has a short circuit to positive.‘Hava filtresi sensörü’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda artıya kısa devre var.
5824The component ‘Air cleaner sensor’ or its electrical line has a short circuit to ground.‘Hava filtresi sensörü’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda şaseye kısa devre var.
00583FAir cleaner sensor is soiled.Hava filtresi sensörü kirlenmiş.
5842The signal from component Generator is implausible or no signal.Alternatör Parçasının sinyali mantıksızdır veya mevcut değildir.
00585FGenerator-The battery is not charged.Alternatör-Akü şarj edilmiyor.
005A62The signal from component Camshaft position sensor is implausible or no signal.Eksantrik mili konum sensörü Parçasının sinyali mantıksızdır veya mevcut değildir.
005A67Crank angle position sensor, assignment of crankshaft and camshaft signal faultyKrank mili konum sensörü, krank mili ve eksantrik mili sinyalleri eşleşmesi hatalı
005AA3The component ‘Starter relay’ or its electrical line has a short circuit to positive.‘Marş motoru rölesi’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda artıya kısa devre var.
005AA4The component ‘Starter relay’ or its electrical line has a short circuit to ground.‘Marş motoru rölesi’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda şaseye kısa devre var.
005AC3The component ‘Ignition system’ or its electrical line has a short circuit to positive.‘Ateşleme sistemi’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda artıya kısa devre var.
005AC4The component ‘Ignition system’ or its electrical line has a short circuit to ground.‘Ateşleme sistemi’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda şaseye kısa devre var.
005B23The component ‘Intake air preheating’ or its electrical line has a short circuit to positive.‘Emiş havası ön ısıtması’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda artıya kısa devre var.
005B24The component ‘Intake air preheating’ or its electrical line has a short circuit to ground.‘Emiş havası ön ısıtması’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda şaseye kısa devre var.
005D89The signal of component ‘Retarder’ is implausible.‘Retarder’ yapı elemanının sinyali uymuyor.
6969The signal of component ‘INS Instrument’ is implausible.‘INS Gösterge’ yapı elemanının sinyali uymuyor.
0079C3The component ‘Manual throttle actuator’ or its electrical line has a short circuit to positive.‘El gazı’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda artıya kısa devre var.
0079C4The component ‘Manual throttle actuator’ or its electrical line has a short circuit to ground.‘El gazı’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda şaseye kısa devre var.
0079D3The signal of component ‘Manual throttle actuator’ is implausible.‘El gazı’ yapı elemanının sinyali uymuyor.
8603The component ’11Y02: Engine brake 2 solenoid valve (exhaust flap)’ or its electrical line has a short circuit to positive.’11Y02: Motor freni 2 solenoid valfi (Egzoz klapesi)’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda artıya kısa devre var.
8604The component ’11Y02: Engine brake 2 solenoid valve (exhaust flap)’ or its electrical line has a short circuit to ground.’11Y02: Motor freni 2 solenoid valfi (Egzoz klapesi)’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda şaseye kısa devre var.
0087A2The signal of the component ‘Retarder’ is invalid.‘Retarder’ yapı elemanı sinyali geçersiz.
008CE3The component ‘Pressure sensor ‘Intake air” or its electrical line has a short circuit to positive.”Emiş havası’ basınç sensörü’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda artıya kısa devre var.
008CE4The component ‘Pressure sensor ‘Intake air” or its electrical line has a short circuit to ground.”Emiş havası’ basınç sensörü’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda şaseye kısa devre var.
8,00E+02Control unit fault, internal temperature sensorKumanda cihazı arızası, dahili sıcaklık sensörü
8,00E+03Control unit fault, internal temperature sensorKumanda cihazı arızası, dahili sıcaklık sensörü
8,00E+04Control unit fault, internal temperature sensorKumanda cihazı arızası, dahili sıcaklık sensörü
9282The signal of the component ’10B25: Turbo intake air temperature sensor’ is invalid.’10B25: Turbo emme hava sıcaklığı sensörü’ yapı elemanı sinyali geçersiz.
9283The component ’10B25: Turbo intake air temperature sensor’ or its electrical line has a short circuit to positive.’10B25: Turbo emme hava sıcaklığı sensörü’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda artıya kısa devre var.
9284The component ’10B25: Turbo intake air temperature sensor’ or its electrical line has a short circuit to ground.’10B25: Turbo emme hava sıcaklığı sensörü’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda şaseye kısa devre var.
9303The component ‘Boost pressure sensor’ or its electrical line has a short circuit to positive.‘Turboşarj çıkış basıncı sensörü’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda artıya kısa devre var.
9304The component ‘Boost pressure sensor’ or its electrical line has a short circuit to ground.‘Turboşarj çıkış basıncı sensörü’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda şaseye kısa devre var.
9310The signal ‘Boost pressure’ from the component ‘Boost pressure sensor’ is above the permissible range.‘Turboşarj çıkış basıncı sensörü’ yapı elemanından gelen ‘Turboşarj çıkış basıncı’ sinyali izin verilen aralığın üstünde.
9312Turbocharger 1 Compressor Intake Pressure – Data Valid But Below Normal Operating Range – Moderately Severe Level | |The signal ‘Air pressure’ from the component ‘Turbocharger’ is below the permissible range.Turbocharger 1 Compressor Intake Pressure – Data Valid But Below Normal Operating Range – Moderately Severe Level | |’Turboşarj’ yapı elemanından gelen ‘Hava basıncı’ sinyali izin verilen aralığın altında.
9383The component ‘Intake air temperature sensor’ or its electrical line has a short circuit to positive.‘Emiş havası sıcaklığı sensörü’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda artıya kısa devre var.
9384The component ‘Intake air temperature sensor’ or its electrical line has a short circuit to ground.‘Emiş havası sıcaklığı sensörü’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda şaseye kısa devre var.
9483The component ‘Charge pressure control valve ‘ or its electrical line has a short circuit to positive.‘Turboşarj çıkış basıncı ayar valfi’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda artıya kısa devre var.
9484The component ‘Charge pressure control valve ‘ or its electrical line has a short circuit to ground.‘Turboşarj çıkış basıncı ayar valfi’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda şaseye kısa devre var.
9487Mechanical faultCharge pressure controlMekanik arızaEmme havası basıncı kumandası
9562The signal of the component ‘Immobilizer’ is invalid.‘Marş kilidi’ yapı elemanı sinyali geçersiz.
009B23The component ’15B46: Mass air flow natural gas sensor’ or its electrical line has a short circuit to positive.’15B46: Doğal gaz hava miktarı geçişi sensörü’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda artıya kısa devre var.
009B24The component ’15B46: Mass air flow natural gas sensor’ or its electrical line has a short circuit to ground.’15B46: Doğal gaz hava miktarı geçişi sensörü’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda şaseye kısa devre var.
009B30The signal ‘Fuel flow’ from the component ’15B46: Mass air flow natural gas sensor’ is above the permissible range.’15B46: Doğal gaz hava miktarı geçişi sensörü’ yapı elemanından gelen ‘Yakıt debisi’ sinyali izin verilen aralığın üstünde.
009B32The signal ‘Fuel flow’ from the component ’15B46: Mass air flow natural gas sensor’ is below the permissible range.’15B46: Doğal gaz hava miktarı geçişi sensörü’ yapı elemanından gelen ‘Yakıt debisi’ sinyali izin verilen aralığın altında.
9,00E+63The component ’47K09: Frequent-stop brake idle throttle signal relay’ or its electrical line has a short circuit to positive.’47K09: Durak freni rölenti sinyali rölesi’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda artıya kısa devre var.
9,00E+64The component ’47K09: Frequent-stop brake idle throttle signal relay’ or its electrical line has a short circuit to ground.’47K09: Durak freni rölenti sinyali rölesi’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda şaseye kısa devre var.
00A1CFSpark plug1 (A1):The signal ‘Voltage’ from the component ‘Spark plug’ is above the permissible range.Buji1 (A1):’Buji’ yapı elemanından gelen ‘Gerilim’ sinyali izin verilen aralığın üstünde.
00A1D1Spark plug1 (A1):The signal ‘Voltage’ from the component ‘Spark plug’ is below the permissible range.Buji1 (A1):’Buji’ yapı elemanından gelen ‘Gerilim’ sinyali izin verilen aralığın altında.
00A1EFSpark plug2 (B1):The signal ‘Voltage’ from the component ‘Spark plug’ is above the permissible range.Buji2 (B1):’Buji’ yapı elemanından gelen ‘Gerilim’ sinyali izin verilen aralığın üstünde.
00A1F1Spark plug2 (B1):The signal ‘Voltage’ from the component ‘Spark plug’ is below the permissible range.Buji2 (B1):’Buji’ yapı elemanından gelen ‘Gerilim’ sinyali izin verilen aralığın altında.
00A20FSpark plug3 (A2):The signal ‘Voltage’ from the component ‘Spark plug’ is above the permissible range.Buji3 (A2):’Buji’ yapı elemanından gelen ‘Gerilim’ sinyali izin verilen aralığın üstünde.
00A211Spark plug3 (A2):The signal ‘Voltage’ from the component ‘Spark plug’ is below the permissible range.Buji3 (A2):’Buji’ yapı elemanından gelen ‘Gerilim’ sinyali izin verilen aralığın altında.
00A22FSpark plug4 (B2):The signal ‘Voltage’ from the component ‘Spark plug’ is above the permissible range.Buji4 (B2):’Buji’ yapı elemanından gelen ‘Gerilim’ sinyali izin verilen aralığın üstünde.
00A231Spark plug4 (B2):The signal ‘Voltage’ from the component ‘Spark plug’ is below the permissible range.Buji4 (B2):’Buji’ yapı elemanından gelen ‘Gerilim’ sinyali izin verilen aralığın altında.
00A24FSpark plug5 (A3):The signal ‘Voltage’ from the component ‘Spark plug’ is above the permissible range.Buji5 (A3):’Buji’ yapı elemanından gelen ‘Gerilim’ sinyali izin verilen aralığın üstünde.
00A251Spark plug5 (A3):The signal ‘Voltage’ from the component ‘Spark plug’ is below the permissible range.Buji5 (A3):’Buji’ yapı elemanından gelen ‘Gerilim’ sinyali izin verilen aralığın altında.
00A26FSpark plug6 (B3):The signal ‘Voltage’ from the component ‘Spark plug’ is above the permissible range.Buji6 (B3):’Buji’ yapı elemanından gelen ‘Gerilim’ sinyali izin verilen aralığın üstünde.
00A271Spark plug6 (B3):The signal ‘Voltage’ from the component ‘Spark plug’ is below the permissible range.Buji6 (B3):’Buji’ yapı elemanından gelen ‘Gerilim’ sinyali izin verilen aralığın altında.
00A543The component ‘Ignition coils’ or its electrical line has a short circuit to positive.‘Ateşleme bobinleri’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda artıya kısa devre var.
00A544The component ‘Ignition coils’ or its electrical line has a short circuit to ground.‘Ateşleme bobinleri’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda şaseye kısa devre var.
00A55FCombustion misfiring at various cylinders at both banksHer iki sıradaki farklı silindirlerde yanma kesiklikleri
00A57FCombustion misfiring of cylinder 1 has been detected.Silindir 1’de yanma teklemesi algılandı.
00A59FCombustion misfiring of cylinder 2 has been detected.Silindir 2’de yanma teklemesi algılandı.
00A5BFCombustion misfiring of cylinder 3 has been detected.Silindir 3’de yanma teklemesi algılandı.
00A5DFCombustion misfiring of cylinder 4 has been detected.Silindir 4’de yanma teklemesi algılandı.
00A5FFCombustion misfiring of cylinder 5 has been detected.Silindir 5’de yanma teklemesi algılandı.
00A61FCombustion misfiring of cylinder 6 has been detected.Silindir 6’de yanma teklemesi algılandı.
00A863The component ‘Fuel pump’ or its electrical line has a short circuit to positive.‘Yakıt pompası’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda artıya kısa devre var.
00A864The component ‘Fuel pump’ or its electrical line has a short circuit to ground.‘Yakıt pompası’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda şaseye kısa devre var.
00A867Fuel pumpMechanical faultYakıt pompasıMekanik arıza
00A900Cylinder 1:Knocking combustionSilindir 1:Vuruntulu yanma
00A90FCylinder 1:Knocking combustionSilindir 1:Vuruntulu yanma
00A920Cylinder 2:Knocking combustionSilindir 2:Vuruntulu yanma
00A924The component ‘Cylinder 2’ or its electrical line has a short circuit to ground.‘Slindir 2’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda şaseye kısa devre var.
00A92FCylinder 2:Knocking combustionSilindir 2:Vuruntulu yanma
00A940Cylinder 3:Knocking combustionSilindir 3:Vuruntulu yanma
00A94FCylinder 3:Knocking combustionSilindir 3:Vuruntulu yanma
00A960Cylinder 4:Knocking combustionSilindir 4:Vuruntulu yanma
00A96FCylinder 4:Knocking combustionSilindir 4:Vuruntulu yanma
00A980Cylinder 5:Knocking combustionSilindir 5:Vuruntulu yanma
00A984The component ‘Cylinder 5’ or its electrical line has a short circuit to ground.‘Silindir 5’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda şaseye kısa devre var.
00A98FCylinder 5:Knocking combustionSilindir 5:Vuruntulu yanma
00A9A0Cylinder 6:Knocking combustionSilindir 6:Vuruntulu yanma
00A9AFCylinder 6:Knocking combustionSilindir 6:Vuruntulu yanma
00AC5FThe engine oil must be replaced.Motor yağının değiştirilmesi gerekir.
00ADC1The signal ‘Pressure’ from the component ‘B4/25 (Fuel pressure and temperature sensor)’ is below the permissible range.‘B4/25 (Yakıt basınç ve sıcaklık sensörü )’ yapı elemanından gelen ‘Basınç’ sinyali izin verilen aralığın altında.
00ADC3The component ‘B4/25 (Fuel pressure and temperature sensor)’ or its electrical line has a short circuit to positive.‘B4/25 (Yakıt basınç ve sıcaklık sensörü )’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda artıya kısa devre var.
00ADC4The component ‘B4/25 (Fuel pressure and temperature sensor)’ or its electrical line has a short circuit to ground.‘B4/25 (Yakıt basınç ve sıcaklık sensörü )’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda şaseye kısa devre var.
00ADD0The signal ‘Pressure’ from the component ‘B4/25 (Fuel pressure and temperature sensor)’ is above the permissible range.‘B4/25 (Yakıt basınç ve sıcaklık sensörü )’ yapı elemanından gelen ‘Basınç’ sinyali izin verilen aralığın üstünde.
00ADD2The signal ‘Pressure’ from the component ‘B4/25 (Fuel pressure and temperature sensor)’ is above the permissible range.‘B4/25 (Yakıt basınç ve sıcaklık sensörü )’ yapı elemanından gelen ‘Basınç’ sinyali izin verilen aralığın üstünde.
00C6C2The signal of component ‘ART autonomous intelligent cruise control’ is implausible.‘ART Mesafe kumandası-Tempomat’ yapı elemanının sinyali uymuyor.
00DC21The fill level of the AdBlue tank is too low.AdBlue deposu dolum seviyesi çok düşük.
00DC23Fill level sensor ‘AdBlue’ has a short circuit to positive.“AdBlue” dolum seviyesi sensöründe artı kutba kısa devre var.
00DC24Fill level sensor ‘AdBlue’ has a short circuit to ground.“AdBlue” dolum seviyesi sensöründe şaseye kısa devre var.
00DC32The fill level of the AdBlue tank is too low.AdBlue deposu dolum seviyesi çok düşük.
00E6A9CAN bus-faultCAN-Bus arızası
1,47E+05The component ’10B58: 2-way analog accelerator pedal’ or its electrical line has a short circuit to positive.’10B58: 2′ li analog gaz pedalı’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda artıya kısa devre var.
1,47E+06The component ’10B58: 2-way analog accelerator pedal’ or its electrical line has a short circuit to ground.’10B58: 2′ li analog gaz pedalı’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda şaseye kısa devre var.
0148AFThe signal ‘Charge air temperature downstream of turbocharger ‘ from the component ‘Turbocharger’ is below the permissible range.‘Egzoz turboşarjı’ yapı elemanından gelen ‘Egzoz turboşarj sonrası turboşarj havası sıcaklığı ‘ sinyali izin verilen aralığın altında.
0148C3The component ‘Mass air flow sensor’ or its electrical line has a short circuit to positive.‘Hava miktarı (kütle) ölçme aleti’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda artıya kısa devre var.
0148C4The component ‘Mass air flow sensor’ or its electrical line has a short circuit to ground.‘Hava miktarı (kütle) ölçme aleti’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda şaseye kısa devre var.
014C70The signal ‘Pressure’ from the component ‘Differential pressure sensor’ is above the permissible range.‘Basınç farkı sensörü’ yapı elemanından gelen ‘Basınç’ sinyali izin verilen aralığın üstünde.
014C72The signal ‘Pressure’ from the component ‘Differential pressure sensor’ is below the permissible range.‘Basınç farkı sensörü’ yapı elemanından gelen ‘Basınç’ sinyali izin verilen aralığın altında.
015CAFThe signal ‘Charge air temperature upstream of turbocharger’ from the component ‘Turbocharger’ is above the permissible range.‘Egzoz turboşarjı’ yapı elemanından gelen ‘Egzoz turboşarj öncesi turboşarj havası sıcaklığı’ sinyali izin verilen aralığın üstünde.
015CB0The signal ‘Temperature’ from the component ‘Charge air temperature sensor’ is above the permissible range.‘Turboşarj hava sıcaklığı sensörü.’ yapı elemanından gelen ‘Sıcaklık’ sinyali izin verilen aralığın üstünde.
015CE4The component ‘Exhaust gas recirculation valve ‘ or its electrical line has a short circuit to ground.‘Egzoz geri iletim valfi ‘ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda şaseye kısa devre var.
015CE5The electrical lines to component ‘Exhaust gas recirculation valve ‘ have a short circuit or an open circuit.‘Egzoz geri iletim valfi ‘ yapı elemanına giden elektrik kablolarında kısa devre veya kopukluk var.
015CE7Mechanical fault of component Exhaust gas recirculation valveEgzoz geri iletim valfi elemanının mekanik arızası
015CEDCalibration of the component ‘Exhaust gas recirculation valve ‘ is not plausible.‘Egzoz geri iletim valfi ‘ yapı elemanı tanıtımı uymuyor.
17042Operational fault of component Sensor ‘Humidity/air temperature’‘Havadaki nem/hava sıcaklığı’ sensörü Elemanının fonksiyon arızası
17043The component ‘Sensor ‘Humidity/air temperature” or its electrical line has a short circuit to positive.”Havadaki nem/hava sıcaklığı’ sensörü’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda artıya kısa devre var.
017AE2The signal of component ‘Sensor ‘Fill level/temperature of AdBlue tank” is implausible.”AdBlue deposunun dolum seviyesi/sıcaklığı’ sensörü’ yapı elemanının sinyali uymuyor.
017AE3The component ‘Sensor ‘Fill level/temperature of AdBlue tank” or its electrical line has a short circuit to positive.”AdBlue deposunun dolum seviyesi/sıcaklığı’ sensörü’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda artıya kısa devre var.
017AE4The component ‘Sensor ‘Fill level/temperature of AdBlue tank” or its electrical line has a short circuit to ground.”AdBlue deposunun dolum seviyesi/sıcaklığı’ sensörü’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda şaseye kısa devre var.
017AF2The signal ‘Temperature’ from the component ‘Sensor ‘Fill level/temperature of AdBlue tank” is below the permissible range.”AdBlue deposunun dolum seviyesi/sıcaklığı’ sensörü’ yapı elemanından gelen ‘Sıcaklık’ sinyali izin verilen aralığın altında.
19222Operational fault of component Oxygen sensorLambda sondası Elemanının fonksiyon arızası
19223The component ‘Oxygen sensor’ or its electrical line has a short circuit to positive.‘Lambda sondası’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda artıya kısa devre var.
0192C3The component ‘Oxygen sensor’ or its electrical line has a short circuit to positive.‘Lambda sondası’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda artıya kısa devre var.
0192C4The component ‘Oxygen sensor’ or its electrical line has a short circuit to ground.‘Lambda sondası’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda şaseye kısa devre var.
19340The NOx concentration downstream of the SCR catalytic converter is too high.SCR katalizatörü NOx konsantrasyonu çok yüksek.
19342The signal of component ‘NOx sensor downstream of SCR catalytic converter’ is implausible.‘SCR katalizatörünün çıkışındaki NOx sensörü’ yapı elemanının sinyali uymuyor.
19344The component ‘NOx sensor downstream of SCR catalytic converter’ or its electrical line has a short circuit to ground.‘SCR katalizatörünün çıkışındaki NOx sensörü’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda şaseye kısa devre var.
19349The signal of component ‘NOx sensor downstream of SCR catalytic converter’ is implausible.‘SCR katalizatörünün çıkışındaki NOx sensörü’ yapı elemanının sinyali uymuyor.
01934FThe signal ‘NOx concentration’ from the component ‘NOx sensor downstream of SCR catalytic converter’ is above the permissible range.‘SCR katalizatörünün çıkışındaki NOx sensörü’ yapı elemanından gelen ‘NOx konsantrasyonu’ sinyali izin verilen aralığın üstünde.
19363The component ’17B08: Nitrogen oxide (NOx) sensor after Selective Catalytic Reduction’ or its electrical line has a short circuit to positive.’17B08: Seçmeli katalitik azaltma sonrası azotoksitler (NOx) sensörü’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda artıya kısa devre var.
19382The power supply of component ‘NOx sensor downstream of SCR catalytic converter’ is outside the tolerance.‘SCR katalizatörünün çıkışındaki NOx sensörü’ elemanının gerilim beslemesi toleransın dışında.
19403The component ‘Oxygen sensor’ or its electrical line has a short circuit to positive.‘Lambda sondası’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda artıya kısa devre var.
19404The component ‘Oxygen sensor’ or its electrical line has a short circuit to ground.‘Lambda sondası’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda şaseye kısa devre var.
19520The signal ‘Temperature’ from the component ’17B03: Temperature sensor, exhaust gas downstream of SCR catalytic converter’ is above the permissible range.’17B03: SCR katalizatörü çıkışındaki egzoz sıcaklığı sensörü’ yapı elemanından gelen ‘Sıcaklık’ sinyali izin verilen aralığın üstünde.
19523The component ’17B03: Temperature sensor, exhaust gas downstream of SCR catalytic converter’ or its electrical line has a short circuit to positive.’17B03: SCR katalizatörü çıkışındaki egzoz sıcaklığı sensörü’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda artıya kısa devre var.
19524The component ’17B03: Temperature sensor, exhaust gas downstream of SCR catalytic converter’ or its electrical line has a short circuit to ground.’17B03: SCR katalizatörü çıkışındaki egzoz sıcaklığı sensörü’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda şaseye kısa devre var.
19530The signal ‘Temperature’ from the component ’17B03: Temperature sensor, exhaust gas downstream of SCR catalytic converter’ is above the permissible range.’17B03: SCR katalizatörü çıkışındaki egzoz sıcaklığı sensörü’ yapı elemanından gelen ‘Sıcaklık’ sinyali izin verilen aralığın üstünde.
01A402The signal of component ‘AdBlue metering unit’ is implausible.‘AdBlue dozaj ünitesi’ yapı elemanının sinyali uymuyor.
01A409The signal of component ‘AdBlue metering unit’ is implausible.‘AdBlue dozaj ünitesi’ yapı elemanının sinyali uymuyor.
01A40BAdBlue metering unit-Unknown causeAdBlue dozaj ünitesi-Bilinmeyen neden
01A40CInternal fault in component AdBlue metering unit:AdBlue dozaj ünitesi elemanında dahili arıza
01A413The signal between the components ’10A24: Diesel engine control unit’ and ‘AdBlue metering unit’ is implausible.’10A24: Dizel motor kumanda kutusu’ ile ‘AdBlue dozaj ünitesi’ yapı elemanları arasındaki sinyal uymuyor.
01A422The signal of component ‘AdBlue metering unit’ is implausible.‘AdBlue dozaj ünitesi’ yapı elemanının sinyali uymuyor.
01A423The component ‘AdBlue metering unit’ or its electrical line has a short circuit to positive.‘AdBlue dozaj ünitesi’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda artıya kısa devre var.
01A424The component ‘AdBlue metering unit’ or its electrical line has a short circuit to ground.‘AdBlue dozaj ünitesi’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda şaseye kısa devre var.
01A425The component ‘AdBlue metering unit’ or its electrical line has an open circuit.‘AdBlue dozaj ünitesi’ yapı elemanı veya onun elektrik kablosunda kopukluk var.
01A427Mechanical fault of component AdBlue metering unitAdBlue dozaj ünitesi elemanının mekanik arızası
01A42BAdBlue metering unit-Unknown causeAdBlue dozaj ünitesi-Bilinmeyen neden
01A42CInternal fault in component AdBlue metering unit:AdBlue dozaj ünitesi elemanında dahili arıza
01A447The lead to component AdBlue metering unit has Mechanical fault.AdBlue dozaj ünitesi elemanına giden hatta Mekanik arıza var.
01A45FFault in component AdBlue metering unitAdBlue dozaj ünitesi parçasında arıza
01A463The component ‘AdBlue tank heater’ or its electrical line has a short circuit to positive.‘AdBlue depo ısıtıcısı’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda artıya kısa devre var.
01A464The component ‘AdBlue tank heater’ or its electrical line has a short circuit to ground.‘AdBlue depo ısıtıcısı’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda şaseye kısa devre var.
01A465The component ‘AdBlue tank heater’ or its electrical line has an open circuit.‘AdBlue depo ısıtıcısı’ yapı elemanı veya onun elektrik kablosunda kopukluk var.
01A467Mechanical fault of component AdBlue tank heaterAdBlue depo ısıtıcısı elemanının mekanik arızası
01A470The signal ‘Temperature’ from the component ‘AdBlue tank heater’ is above the permissible range.‘AdBlue depo ısıtıcısı’ yapı elemanından gelen ‘Sıcaklık’ sinyali izin verilen aralığın üstünde.
01A472The signal ” from the component ‘AdBlue tank heater’ is below the permissible range.‘AdBlue depo ısıtıcısı’ yapı elemanından gelen ” sinyali izin verilen aralığın altında.
01AF63The component ‘Ignition system’ or its electrical line has a short circuit to positive.‘Ateşleme sistemi’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda artıya kısa devre var.
01AF64The component ‘Ignition system’ or its electrical line has a short circuit to ground.‘Ateşleme sistemi’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda şaseye kısa devre var.
01B100The signal ‘Throttle valve position ‘ from the component ‘Throttle valve positioner’ is above the permissible range.‘Kısma klapesi ayarlayıcısı’ yapı elemanından gelen ‘Kısma klapesi konumu.’ sinyali izin verilen aralığın üstünde.
01B101The signal ‘Throttle valve position ‘ from the component ‘Throttle valve positioner’ is below the permissible range.‘Kısma klapesi ayarlayıcısı’ yapı elemanından gelen ‘Kısma klapesi konumu.’ sinyali izin verilen aralığın altında.
01B104The component ‘Throttle valve positioner’ or its electrical line has a short circuit to ground.‘Kısma klapesi ayarlayıcısı’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda şaseye kısa devre var.
01B106Component Throttle valve positioner has a short circuit to positive or ground.Kısma klapesi ayarlayıcısı elemanında artı kutba veya şaseye kısa devre var.
01B6A3Sensor supply voltage1-Excessive voltage or short circuit to positiveSensör besleme gerilimi1-Çok yüksek gerilim veya artıya kısa devre
01B6A4Sensor supply voltage1-Insufficient voltage or short circuit to groundSensör besleme gerilimi1-Çok düşük gerilim veya şaseye kısa devre
01B6C3Sensor supply voltage2-Excessive voltage or short circuit to positiveSensör besleme gerilimi2-Çok yüksek gerilim veya artıya kısa devre
01B6C4Sensor supply voltage2-Insufficient voltage or short circuit to groundSensör besleme gerilimi2-Çok düşük gerilim veya şaseye kısa devre
01B6E3Sensor supply voltage3-Excessive voltage or short circuit to positiveSensör besleme gerilimi3-Çok yüksek gerilim veya artıya kısa devre
01B6E4Sensor supply voltage3-Insufficient voltage or short circuit to groundSensör besleme gerilimi3-Çok düşük gerilim veya şaseye kısa devre
01B703Sensor supply voltage4-Excessive voltage or short circuit to positiveSensör besleme gerilimi4-Çok yüksek gerilim veya artıya kısa devre
01B704Sensor supply voltage4-Insufficient voltage or short circuit to groundSensör besleme gerilimi4-Çok düşük gerilim veya şaseye kısa devre
01B723Sensor supply voltage5-Excessive voltage or short circuit to positiveSensör besleme gerilimi5-Çok yüksek gerilim veya artıya kısa devre
01B724Sensor supply voltage5-Insufficient voltage or short circuit to groundSensör besleme gerilimi5-Çok düşük gerilim veya şaseye kısa devre
01B743Sensor supply voltage6-Excessive voltage or short circuit to positiveSensör besleme gerilimi6-Çok yüksek gerilim veya artıya kısa devre
01B744Sensor supply voltage6-Insufficient voltage or short circuit to groundSensör besleme gerilimi6-Çok düşük gerilim veya şaseye kısa devre
01BC71The signal ‘Sensor voltage’ from the component ‘Charge air pressure sensor’ is below the permissible range.‘Turboşarj hava basıncı sensörü’ yapı elemanından gelen ‘Sensör gerilimi’ sinyali izin verilen aralığın altında.
01C1A2The power supply of terminal 15 has an open circuit.Uç 15 gerilim beslemesinde kopukluk var.
01CB22The signal from component Throttle valve positioner is implausible or no signal.Kısma klapesi ayarlayıcısı Parçasının sinyali mantıksızdır veya mevcut değildir.
01CB23The component ‘Throttle valve positioner’ or its electrical line has a short circuit to positive.‘Kısma klapesi ayarlayıcısı’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda artıya kısa devre var.
01CB24The component ‘Throttle valve positioner’ or its electrical line has a short circuit to ground.‘Kısma klapesi ayarlayıcısı’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda şaseye kısa devre var.
02001FThe AdBlue tank is empty.AdBlue deposu boş
021DC2The signal from component AdBlue pressure sensor is implausible or no signal.AdBlue-basınç sensörü Parçasının sinyali mantıksızdır veya mevcut değildir.
021DC3The component ‘AdBlue pressure sensor’ or its electrical line has a short circuit to positive.‘AdBlue-basınç sensörü’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda artıya kısa devre var.
021DC4The component ‘AdBlue pressure sensor’ or its electrical line has a short circuit to ground.‘AdBlue-basınç sensörü’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda şaseye kısa devre var.
021DD0The signal ‘AdBlue pressure’ from the component ‘AdBlue pressure sensor’ is above the permissible range.‘AdBlue-basınç sensörü’ yapı elemanından gelen ‘AdBlue basıncı’ sinyali izin verilen aralığın üstünde.
021DD2The signal ‘AdBlue pressure’ from the component ‘AdBlue pressure sensor’ is below the permissible range.‘AdBlue-basınç sensörü’ yapı elemanından gelen ‘AdBlue basıncı’ sinyali izin verilen aralığın altında.
2,10E+84Heater of AdBlue line1-Excessive voltage or short circuit to positiveAdBlue hattı ısıtıcısı1-Çok yüksek gerilim veya artıya kısa devre
2,10E+85Heater of AdBlue line1-Insufficient voltage or short circuit to groundAdBlue hattı ısıtıcısı1-Çok düşük gerilim veya şaseye kısa devre
2,10E+86Heater of AdBlue line1-Cable has open circuit.AdBlue hattı ısıtıcısı1-Hatta kopukluk var.
021EC3Heater of AdBlue line2-Excessive voltage or short circuit to positiveAdBlue hattı ısıtıcısı2-Çok yüksek gerilim veya artıya kısa devre
021EC4Heater of AdBlue line2-Insufficient voltage or short circuit to groundAdBlue hattı ısıtıcısı2-Çok düşük gerilim veya şaseye kısa devre
021EC5Heater of AdBlue line2-Cable has open circuit.AdBlue hattı ısıtıcısı2-Hatta kopukluk var.
021F03Heater of AdBlue line3-Excessive voltage or short circuit to positiveAdBlue hattı ısıtıcısı3-Çok yüksek gerilim veya artıya kısa devre
021F04Heater of AdBlue line3-Insufficient voltage or short circuit to groundAdBlue hattı ısıtıcısı3-Çok düşük gerilim veya şaseye kısa devre
021F05Heater of AdBlue line3-Cable has open circuit.AdBlue hattı ısıtıcısı3-Hatta kopukluk var.
021F43Heater of AdBlue line4-Excessive voltage or short circuit to positiveAdBlue hattı ısıtıcısı4-Çok yüksek gerilim veya artıya kısa devre
021F44Heater of AdBlue line4-Insufficient voltage or short circuit to groundAdBlue hattı ısıtıcısı4-Çok düşük gerilim veya şaseye kısa devre
021F45Heater of AdBlue line4-Cable has open circuit.AdBlue hattı ısıtıcısı4-Hatta kopukluk var.
22100The signal ‘Input temperature’ from the component ’17B04: Temperature sensor, exhaust gas upstream of SCR catalytic converter’ is above the permissible range.’17B04: SCR katalizatörü girişindeki egzoz sıcaklığı sensörü’ yapı elemanından gelen ‘Giriş sıcaklığı’ sinyali izin verilen aralığın üstünde.
22102The signal from component 17B04: Temperature sensor, exhaust gas upstream of SCR catalytic converter is implausible or no signal.17B04: SCR katalizatörü girişindeki egzoz sıcaklığı sensörü Parçasının sinyali mantıksızdır veya mevcut değildir.
22103The component ’17B04: Temperature sensor, exhaust gas upstream of SCR catalytic converter’ or its electrical line has a short circuit to positive.’17B04: SCR katalizatörü girişindeki egzoz sıcaklığı sensörü’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda artıya kısa devre var.
22104The component ’17B04: Temperature sensor, exhaust gas upstream of SCR catalytic converter’ or its electrical line has a short circuit to ground.’17B04: SCR katalizatörü girişindeki egzoz sıcaklığı sensörü’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda şaseye kısa devre var.
02210DComponents 17B03: Temperature sensor, exhaust gas downstream of SCR catalytic converter and 17B04: Temperature sensor, exhaust gas upstream of SCR catalytic converter mixed up17B03: SCR katalizatörü çıkışındaki egzoz sıcaklığı sensörü ve 17B04: SCR katalizatörü girişindeki egzoz sıcaklığı sensörü elemanları birbirleriyle karıştırılmış.
02210FThe signal ‘Input temperature’ from the component ’17B04: Temperature sensor, exhaust gas upstream of SCR catalytic converter’ is above the permissible range.’17B04: SCR katalizatörü girişindeki egzoz sıcaklığı sensörü’ yapı elemanından gelen ‘Giriş sıcaklığı’ sinyali izin verilen aralığın üstünde.
22110The signal ‘Input temperature’ from the component ’17B04: Temperature sensor, exhaust gas upstream of SCR catalytic converter’ is above the permissible range.’17B04: SCR katalizatörü girişindeki egzoz sıcaklığı sensörü’ yapı elemanından gelen ‘Giriş sıcaklığı’ sinyali izin verilen aralığın üstünde.
22160The signal ‘Output temperature’ from the component ’17B03: Temperature sensor, exhaust gas downstream of SCR catalytic converter’ is above the permissible range.’17B03: SCR katalizatörü çıkışındaki egzoz sıcaklığı sensörü’ yapı elemanından gelen ‘Çıkış sıcaklığı’ sinyali izin verilen aralığın üstünde.
22163The component ’17B03: Temperature sensor, exhaust gas downstream of SCR catalytic converter’ or its electrical line has a short circuit to positive.’17B03: SCR katalizatörü çıkışındaki egzoz sıcaklığı sensörü’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda artıya kısa devre var.
22164The component ’17B03: Temperature sensor, exhaust gas downstream of SCR catalytic converter’ or its electrical line has a short circuit to ground.’17B03: SCR katalizatörü çıkışındaki egzoz sıcaklığı sensörü’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda şaseye kısa devre var.
02216FThe signal ‘Output temperature’ from the component ’17B03: Temperature sensor, exhaust gas downstream of SCR catalytic converter’ is above the permissible range.’17B03: SCR katalizatörü çıkışındaki egzoz sıcaklığı sensörü’ yapı elemanından gelen ‘Çıkış sıcaklığı’ sinyali izin verilen aralığın üstünde.
22170The signal ‘Output temperature’ from the component ’17B03: Temperature sensor, exhaust gas downstream of SCR catalytic converter’ is above the permissible range.’17B03: SCR katalizatörü çıkışındaki egzoz sıcaklığı sensörü’ yapı elemanından gelen ‘Çıkış sıcaklığı’ sinyali izin verilen aralığın üstünde.
22303The component ‘AdBlue reversing valve’ or its electrical line has a short circuit to positive.‘AdBlue çevirme valfi’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda artıya kısa devre var.
22304The component ‘AdBlue reversing valve’ or its electrical line has a short circuit to ground.‘AdBlue çevirme valfi’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda şaseye kısa devre var.
22305Component AdBlue reversing valve has an open circuit.AdBlue çevirme valfi elemanında kopukluk var.
02575FThe SCR catalytic converter is not installed or damaged.SCR katalizatörü takılmamış veya hasarlı .
29652The efficiency of the catalytic converter is too low.Katalisör tesiri çok azdır
02A243The component ‘AdBlue metering valve’ or its electrical line has a short circuit to positive.‘AdBlue-dozaj valfi’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda artıya kısa devre var.
02A244The component ‘AdBlue metering valve’ or its electrical line has a short circuit to ground.‘AdBlue-dozaj valfi’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda şaseye kısa devre var.
02A245Component AdBlue metering valve has an open circuit.AdBlue-dozaj valfi elemanında kopukluk var.
02A247Mechanical defect in component AdBlue metering valveAdBlue-dozaj valfi elemanının mekanik arızası
02AD10The signal ‘Temperature’ from the component ‘AdBlue metering valve’ is above the permissible range.‘AdBlue-dozaj valfi’ yapı elemanından gelen ‘Sıcaklık’ sinyali izin verilen aralığın üstünde.
02AE63The component ’17K01: AdBlue line heater relay’ or its electrical line has a short circuit to positive.’17K01: AdBlue hat ısıtıcısı rölesi’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda artıya kısa devre var.
02AE64The component ’17K01: AdBlue line heater relay’ or its electrical line has a short circuit to ground.’17K01: AdBlue hat ısıtıcısı rölesi’ yapı elemanında veya onun elektrik kablosunda şaseye kısa devre var.
02AE65Component 17K01: AdBlue line heater relay has an open circuit.17K01: AdBlue hat ısıtıcısı rölesi elemanında kopukluk var.
02AE67Mechanical defect in component 17K01: AdBlue line heater relay17K01: AdBlue hat ısıtıcısı rölesi elemanının mekanik arızası
02B867Mechanical defect in component Rail pressure control valveRail basıncı kumanda valfi elemanının mekanik arızası
Kommentare
Schreibe Einen Kommentar Kommentarformular Schließen